ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรเส้นประห้องข่าวเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์เส้นประความรู้เรื่องภาษีเส้นประบริการข้อมูลเส้นประอ้างอิงเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เคล็ด(ไม่)ลับในการใช้บริการ "สรรพากร Call Center : 1161"

(เฉพาะบริการรับฟังข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ หรือรับเอกสารทางเครื่องโทรสาร)


          นำเสนอช่องทางลัดในการรับฟังข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ หรือ รับเอกสารทางเครื่องโทรสาร  ด้วยวิธีง่ายๆ เพียงโทรเข้ามาที่หมายเลข 1161 และกดหมายเลขตามที่ท่านต้องการทำรายการ ท่านจะได้รับบริการทันที ดังนี้

 

 

ฟังข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ

 

 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีธุรกิจเฉพาะ

 

อากรแสตมป์ และ การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

 

การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต และ ติดตามผลการขอคืน

 

 

 

รับเอกสารทางโทรสาร (ซึ่งท่านต้องใช้เครื่องโทรสารในการใช้บริการ)

 

 

การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และ การแก้ไข

 

การขอจดทะเบียน การแจ้งเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ

 

การยื่นแบบและชำระภาษี

 

อัตราภาษีเงินได้, ค่าปรับอาญา/เบี้ยปรับ/เงินเพิ่มภาษีอากร, การขอคืนภาษี

 

เกร็ดความรู้

 

กฎหมายออกใหม่

 

สถานที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานบริการภาษีในกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

RD Call  Center : 1161

บริการอย่างเป็นมิตร เพื่อนคู่คิดทางภาษี

 

clear-gif
Last update :
 Tuesday, January 9, 2018

 
หน้าหลักเส้นประEnglishเส้นประแผนผังเว็บไซต์เส้นประแนะนำเว็บไซต์เส้นประติดต่อกรมสรรพากรเส้นประ


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161