ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
บริการอย่างเป็นมิตร เพื่อนคู่คิดทางภาษี


การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและการแก้ไข

 


 

การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

กด 211

บุคคลธรรมดา

กด 2111

กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง

กด 2112

คณะบุคคล

กด 2113

ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล

กด 2114

นิติบุคคล

กด 2115

ผู้จ่ายเงินได้

กด 2116

การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีทางอินเทอร์เน็ต

กด 212

การขอแก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษี

กด 213

-ฟังรายการซ้ำ

กด *

-กลับสู่เมนูก่อนหน้า

กด 0

-กลับสู่เมนูหลัก

กด  #

 

 

 

 

RD Call  Center : 1161

บริการอย่างเป็นมิตร เพื่อนคู่คิดทางภาษี

 

 

 

clear-gif
Last update :
 Friday, February 11, 2011

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์