ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรเส้นประห้องข่าวเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์เส้นประความรู้เรื่องภาษีเส้นประบริการข้อมูลเส้นประอ้างอิงเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและการแก้ไข

 


 

การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

กด 211

บุคคลธรรมดา

กด 2111

กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง

กด 2112

คณะบุคคล

กด 2113

ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล

กด 2114

นิติบุคคล

กด 2115

ผู้จ่ายเงินได้

กด 2116

การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีทางอินเทอร์เน็ต

กด 212

การขอแก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษี

กด 213

-ฟังรายการซ้ำ

กด *

-กลับสู่เมนูก่อนหน้า

กด 0

-กลับสู่เมนูหลัก

กด  #

 

 

 

 

RD Call  Center : 1161

บริการอย่างเป็นมิตร เพื่อนคู่คิดทางภาษี

 

 

 

clear-gif
Last update :
 Friday, February 11, 2011

 
หน้าหลักเส้นประEnglishเส้นประแผนผังเว็บไซต์เส้นประแนะนำเว็บไซต์เส้นประติดต่อกรมสรรพากรเส้นประ


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161