ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
lineAbout UslineIndividualslineCorporatelineVAT&SBTlineOther TAXlineTax Knowledge & Code
leftcap rightcap
Advanced Search
Help
 


ผลจัดเก็บรายเดือน ผลจัดเก็บรายเดือน
Tax Collected by The Revenue Department, Fiscal Year 2011(Monthly)
Unit : Billion Baht
Month Actual Compare to forecast Compare to last year
Forecast Increase
(Decrease)
% Last year Increase
(Decrease)
%
Total 1,516,110.002 1,305,600.000 210,510.002 16.12 1,264,862.656 251,247.347 19.86
October 79,294.200 74,565.676 4,728.524 6.34 72,227.939 7,066.261 9.78
November 100,942.560 86,710.971 14,231.589 16.41 85,307.925 15,634.635 18.33
December 81,585.953 73,765.688 7,820.265 10.60 72,714.975 8,870.978 12.20
January 95,364.874 85,438.050 9,926.824 11.62 81,155.940 14,208.934 17.51
February 90,959.938 80,024.662 10,935.277 13.66 71,906.498 19,053.440 26.50
March 98,536.881 92,971.626 5,565.255 5.99 93,622.897 4,913.984 5.25
April 92,665.973 83,055.968 9,610.006 11.57 78,897.500 13,768.473 17.45
May 325,177.271 261,448.704 63,728.567 24.38 238,464.278 86,712.993 36.36
June 97,453.068 84,788.841 12,664.227 14.94 83,663.078 13,789.990 16.48
July 88,391.068 82,097.650 6,293.418 7.67 83,496.770 4,894.298 5.86
August 272,914.781 218,398.553 54,516.228 24.96 222,538.390 50,376.391 22.64
September 92,823.434 82,333.612 10,489.823 12.74 80,866.465 11,956.970 14.79
okokokok okokokok okokokok

clear-gif
Last update : Monday, December 8, 2014

 
background : conner blue
HomelineEnglish CertificateslineTourists' RefundlineContact UslineThailineSitemap       line


 
Copyright © The Revenue Department of Thailand. Terms & Conditions of Use.