ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 

คำแนะนำในการติดตั้ง (ชุดติดตั้งตัวเต็ม)
     1.ให้ Download (Save) ชุดติดตั้งและชุดประกอบการติดตั้ง รวมทั้งหมด 9 ไฟล์ ไว้ใน Folder เดียวกัน
     2. ทำการติดตั้งโดย ดับเบิ้ลคลิก ไฟล์ชุดติดตั้ง ชื่อ SetupGovtax.part01.exe เพื่อเริ่มทำการติดตั้ง
     3. คลิกปุ่ม Install จากนั้นคลิกปุ่ม Next ไปจนจบการติดตั้ง


การ Login
UserId : admin
Password : password

Download โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ฯ สำหรับราชการ (ชุดพื้นฐาน) เวอร์ชั่น 2.02
(ประกอบด้วย ชุดติดตั้งและชุดประกอบการติดตั้ง จำนวนทั้งหมด 9 ไฟล์)

- ชุดติดตั้ง (SetupGovtax.part01.exe)ขนาด 1.42 MB  - SetupGovtax.part06.rar ขนาด 1.42 MB
  - SetupGovtax.part02.rar ขนาด 1.42 MB  - SetupGovtax.part07.rar ขนาด 1.42 MB
  - SetupGovtax.part03.rar ขนาด 1.42 MB  - SetupGovtax.part08.rar ขนาด 1.42 MB
  - SetupGovtax.part04.rar ขนาด 1.42 MB  - SetupGovtax.part09.rar ขนาด 1.04 MB
  - SetupGovtax.part05.rar ขนาด 1.42 MB   
 

Download โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ฯ สำหรับราชการ (ชุดพื้นฐาน) เวอร์ชั่น 2.1 สำหรับ Windows 64 bit  
(ประกอบด้วย ชุดติดตั้งและชุดประกอบการติดตั้ง จำนวนทั้งหมด 6 ไฟล์)
ชุดปรับปรุง เวอร์ชั่น 2.11  (18/06/2557)

- SP-PND501G-2.02-2.11-18062557.exe (ต้องติดตั้งโปรแกรมชุดพื้นฐานมาก่อน)

Download โปรแกรมปรับปรุงเวอร์ชั่นสำหรับราชการ 2.02

คำแนะนำการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเวอร์ชั่น
    
-  สำหรับปรับปรุงโปรแกรมให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันโดยไม่ต้องติดตั้งใหม่ทั้งหมด และจะไม่กระทบต่อฐานข้อมูลที่ได้บันทึกไว้แล้วหากท่านจำเป็นต้องลงโปรแกรมใหม่ทั้งหมด สามารถทำได้โดยติดตั้งจากชุดติดตั้งโปรแกรมตัวเดิม และติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเวอร์ชั่นโปรแกรมจะปรับปรุงให้เป็น ปัจจุบัน สามารถดาวน์โหลดได้ โดยการดับเบิ้ลคลิ๊กที่ชื่อไฟล์
      - หลังจากดาวน์โหลดไปแล้วให้ดับเบิ้ลคลิ๊กเพื่อแตก zip จะพบโปรแกรมปรับปรุงเวอร์ชั่น จากนั้นให้ดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์ที่ได้ และให้กดปุ่มปรับปรุงเวอร์ชั่น รอจนขึ้นข้อความว่า "Update เรียบร้อยแล้ว"
  

หมายเหต
สำหรับชุดปรับปรุงเว่อร์ชั่น จะมีด้วยกัน 2 ไฟล์ ให้ทำการ Download ไปทั้ง 2 ไฟล์ ก่อนติดตั้งให้ปิดโปรแกรมตัวเดิมเสียก่อน  


ชุดปรับปรุงเวอร์ชั่น 2.02

- SP-PND501G-1.00-2.02S1.zipขนาด 1.22 MB   
- SP-PND501G-1.00-2.02S2.zipขนาด 469 K  

          วิธีการปรับปรุง :

1) ปิดโปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน ค่าจ้าง สำหรับราชการ (หากเปิดใช้งานอยู่)
2) ดาวน์โหลดไฟล์ชุดปรับอัตราภาษีฯ สำหรับราชการ (SP-PND501G-2.02-2.041-xxxxxxxx.exe)
3) ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ SP-PND501G-2.02-2.041-xxxxxxxx.exe
4) คลิ๊กปุ่ม "Install" สำหรับหน่วยงานที่ติดตั้งโปรแกรมฯใน "C:\Program Files\Govtax"
5) สำหรับหน่วยงานที่ติดตั้งโปรแกรมไว้ที่ Drive อื่นให้เลือกปลายทางที่ติดตั้งจากปุ่ม "Browes"
6) เปิดโปรแกรมใช้งานตามปกติ

ประสงค์จะรับข้อมูลข่าวสารการปรับปรุงเวอร์ชั่นทางอีเมล์ กรุณาคลิก

clear-gif
Last Update : Wednesday, February 11, 2015