ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
โปรแกรมบันทึก (Import) ข้อมูลยื่นด้วยสื่อฯ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.1กพิเศษ เวอร์ชั่น 2.06


คำแนะนำในการติดตั้ง
(ชุดติดตั้งตัวเต็ม)
1. ให้ Download(Save) ชุดติดตั้งและชุดประกอบการติดตั้ง รวมทั้งหมด 9 ไฟล์ ไว้ใน Folder เดียวกัน
2. ทำการติดตั้งโดย ดับเบิ้ลคลิก ไฟล์ชุดติดตั้ง ชื่อ SetupPND1.part01.exe เพื่อเริ่มทำการติดตั้ง
3. คลิกปุ่ม Install จากนั้นคลิกปุ่ม Next ไปจนจบการติดตั้ง


การ Login
UserId : ADMIN
Password : PASSWORD

Download โปรแกรมบันทึกข้อมูล ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.1กพิเศษ (ชุดพื้นฐาน) เวอร์ชั่น 2.06
(ประกอบด้วย ชุดติดตั้งและชุดประกอบการติดตั้ง จำนวนทั้งหมด 9 ไฟล์)
 

- ชุดติดตั้ง (SetupPND1.part01.exe)ขนาด 1.42 MB- SetupPND1.part06.rarขนาด 1.42 MB
- SetupPND1.part02.rarขนาด 1.42 MB- SetupPND1.part07.rarขนาด 1.42 MB
- SetupPND1.part03.rarขนาด 1.42 MB- SetupPND1.part08.rarขนาด 1.42 MB
- SetupPND1.part04.rarขนาด 1.42 MB- SetupPND1.part09.rarขนาด 1.19 MB
- SetupPND1.part05.rarขนาด 1.42 MB

Download โปรแกรมปรับปรุง ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.1กพิเศษ เวอร์ชั่น 2.06 และ 2.07

คำแนะนำการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเวอร์ชั่น
- สำหรับปรับปรุงโปรแกรมให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันโดยไม่ต้องติดตั้งใหม่ทั้งหมด และจะไม่กระทบต่อฐานข้อมูลที่ได้บันทึกไว้แล้วหากท่านจำเป็นต้องลงโปรแกรมใหม่ทั้งหมด สามารถทำได้โดยติดตั้งจากชุดติดตั้งโปรแกรมตัวเดิม และติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเวอร์ชั่นโปรแกรมจะปรับปรุงให้เป็น ปัจจุบัน สามารถดาวน์โหลดได้ โดยการดับเบิ้ลคลิ๊กที่ชื่อไฟล์
- หลังจากดาวน์โหลดไปแล้วให้ดับเบิ้ลคลิ๊กเพื่อแตก zip จะพบโปรแกรมปรับปรุงเวอร์ชั่น จากนั้นให้ดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์ที่ได้ และให้กดปุ่มปรับปรุงเวอร์ชั่น รอจนขึ้นข้อความว่า "Update เรียบร้อยแล้ว"

File Version Size
- ServicePack(SP-PND1-2.04-2.06).zip 2.06 1.36 MB
- ServicePack(SP-PND1-2.06-2.07)-18012554.exe
  * สำหรับ Windows 32 bitทุกเวอร์ชั่น
2.07 3 MB
- ServicePack(SP-PND1-2.06-2.071)-02052555.exe
  *   สำหรับ Windows 32 bit ทุกเวอร์ชั่น
 
** รองรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
2.071 5 MB

 

สำหรับ ภ.ง.ด.2 และ ภ.ง.ด.2ก ให้ Download โปรแกรมสำหรับซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Software Component: SWC)

 

ประสงค์จะรับข้อมูลข่าวสารการปรับปรุงเวอร์ชั่นทางอีเมล์ กรุณาคลิก

clear-gif
Last Update : Thursday, June 2, 2016