ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 

โปรแกรมบันทึก (Import) ข้อมูลยื่นด้วยสื่อฯ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.1กพิเศษ เวอร์ชั่น 2.06


คำแนะนำในการติดตั้ง
(ชุดติดตั้งตัวเต็ม)
1. ให้ Download(Save) ชุดติดตั้งและชุดประกอบการติดตั้ง รวมทั้งหมด 9 ไฟล์ ไว้ใน Folder เดียวกัน
2. ทำการติดตั้งโดย ดับเบิ้ลคลิก ไฟล์ชุดติดตั้ง ชื่อ SetupPND1.part01.exe เพื่อเริ่มทำการติดตั้ง
3. คลิกปุ่ม Install จากนั้นคลิกปุ่ม Next ไปจนจบการติดตั้ง


การ Login
UserId : ADMIN
Password : PASSWORD

Download โปรแกรมบันทึกข้อมูล ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.1กพิเศษ (ชุดพื้นฐาน) เวอร์ชั่น 2.06
(ประกอบด้วย ชุดติดตั้งและชุดประกอบการติดตั้ง จำนวนทั้งหมด 9 ไฟล์)
 

- ชุดติดตั้ง (SetupPND1.part01.exe)

ขนาด 1.42 MB

- SetupPND1.part06.rar

ขนาด 1.42 MB

- SetupPND1.part02.rar

ขนาด 1.42 MB

- SetupPND1.part07.rar

ขนาด 1.42 MB

- SetupPND1.part03.rar

ขนาด 1.42 MB

- SetupPND1.part08.rar

ขนาด 1.42 MB

- SetupPND1.part04.rar

ขนาด 1.42 MB

- SetupPND1.part09.rar

ขนาด 1.19 MB

- SetupPND1.part05.rar

ขนาด 1.42 MB


Download โปรแกรมปรับปรุง ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.1กพิเศษ เวอร์ชั่น 2.06 และ 2.07

คำแนะนำการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเวอร์ชั่น
- สำหรับปรับปรุงโปรแกรมให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันโดยไม่ต้องติดตั้งใหม่ทั้งหมด และจะไม่กระทบต่อฐานข้อมูลที่ได้บันทึกไว้แล้วหากท่านจำเป็นต้องลงโปรแกรมใหม่ทั้งหมด สามารถทำได้โดยติดตั้งจากชุดติดตั้งโปรแกรมตัวเดิม และติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเวอร์ชั่นโปรแกรมจะปรับปรุงให้เป็น ปัจจุบัน สามารถดาวน์โหลดได้ โดยการดับเบิ้ลคลิ๊กที่ชื่อไฟล์
- หลังจากดาวน์โหลดไปแล้วให้ดับเบิ้ลคลิ๊กเพื่อแตก zip จะพบโปรแกรมปรับปรุงเวอร์ชั่น จากนั้นให้ดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์ที่ได้ และให้กดปุ่มปรับปรุงเวอร์ชั่น รอจนขึ้นข้อความว่า "Update เรียบร้อยแล้ว"

File

Version

Size

- ServicePack(SP-PND1-2.04-2.06).zip

2.06

1.36 MB

- ServicePack(SP-PND1-2.06-2.07)-18012554.exe

  * สำหรับ Windows 32 bitทุกเวอร์ชั่น

 

2.07

3 MB

- ServicePack(SP-PND1-2.06-2.071)-02052555.exe

  *   สำหรับ Windows 32 bit ทุกเวอร์ชั่น

  ** รองรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก

2.071

5 MBโปรแกรมบันทึก (Import) ข้อมูลยื่นด้วยสื่อฯ ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.2ก เวอร์ชั่น 2.05

คำแนะนำในการติดตั้ง (ชุดติดตั้งตัวเต็ม)
1. ให้ Download(Save) ชุดติดตั้งและชุดประกอบการติดตั้ง รวมทั้งหมด 9 ไฟล์ ไว้ใน Folder เดียวกัน
2. ทำการติดตั้งโดย ดับเบิ้ลคลิก ไฟล์ชุดติดตั้ง ชื่อ SetupPND2.part01.exe เพื่อเริ่มทำการติดตั้ง
3. คลิกปุ่ม Install จากนั้นคลิกปุ่ม Next ไปจนจบการติดตั้ง


การ Login

UserId : ADMIN
Password : PASSWORD

Download โปรแกรมบันทึกข้อมูล ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.2ก (ชุดพื้นฐาน) เวอร์ชั่น 2.05
(ประกอบด้วย ชุดติดตั้งและชุดประกอบการติดตั้ง จำนวนทั้งหมด 9 ไฟล์)
 

- ชุดติดตั้ง (SetupPND2.part01.exe)

ขนาด 1.42 MB

- SetupPND2.part06.rar

ขนาด 1.42 MB

- SetupPND2.part02.rar

ขนาด 1.42 MB

- SetupPND2.part07.rar

ขนาด 1.42 MB

- SetupPND2.part03.rar

ขนาด 1.42 MB

- SetupPND2.part08.rar

ขนาด 1.42 MB

- SetupPND2.part04.rar

ขนาด 1.42 MB

- SetupPND2.part09.rar

ขนาด 532 KB

- SetupPND2.part05.rar

ขนาด 1.42 MB


Download โปรแกรมปรับปรุง ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.2ก เวอร์ชั่น 2.05

คำแนะนำการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเวอร์ชั่น
- สำหรับปรับปรุงโปรแกรมให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันโดยไม่ต้องติดตั้งใหม่ทั้งหมด และจะไม่กระทบต่อฐานข้อมูลที่ได้บันทึกไว้แล้วหากท่านจำเป็นต้องลงโปรแกรมใหม่ทั้งหมด สามารถทำได้โดยติดตั้งจากชุดติดตั้งโปรแกรมตัวเดิม และติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเวอร์ชั่นโปรแกรมจะปรับปรุงให้เป็น ปัจจุบัน สามารถดาวน์โหลดได้ โดยการดับเบิ้ลคลิ๊กที่ชื่อไฟล์
- หลังจากดาวน์โหลดไปแล้วให้ดับเบิ้ลคลิ๊กเพื่อแตก zip จะพบโปรแกรมปรับปรุงเวอร์ชั่น จากนั้นให้ดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์ที่ได้ และให้กดปุ่มปรับปรุงเวอร์ชั่น รอจนขึ้นข้อความว่า "Update เรียบร้อยแล้ว"

-ServicePack(SP-PND2-2.03-2.05).zip

ขนาด 1.05 MB


Download โปรแกรมปรับปรุง ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.2ก เวอร์ชั่น 2.06

คำแนะนำการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเวอร์ชั่น
- สำหรับชุดปรับปรุงเวอร์ชั่น 2.06 สำหรับหน่วยงานที่ต้องการเพิ่มสาขา หรือต้องการนำเข้าข้อมูลปริมาณมากๆ
- ให้ดำเนินการ Download ไฟล์ แล้วทำการ
ดับเบิ้ลคลิ๊ก โปรแกรมจะให้กำหนด Path ที่ติดตั้งโปรแกรมหากถูกต้องแล้ว ให้คลิก Install
โปรแกรมก็จะทำการ Copy ไฟล์ที่จำเป็นไปเก็บไว้ที่ "C:\Program Files\PND2SYS\System"

-ServicePack_SP-PND2-2.05-2.06_-25022554.exe

ขนาด 2.8 MB

-ServicePack_SP-PND2-2.05-2.071_26032555.exe

  *   สำหรับ Windows 32 bit ทุกเวอร์ชั่น

  ** รองรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก

ขนาด 4.0 MB

 

- โปรแกรมช่วย Update Dirver ADO เพื่อใช้ติดต่อฐานข้อมูล

- Mdac_typ

ขนาด 5.03 MB

ประสงค์จะรับข้อมูลข่าวสารการปรับปรุงเวอร์ชั่นทางอีเมล์

กรุณาคลิก

clear-gif
Last Update : Friday, March 6, 2015