ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรเส้นประห้องข่าวเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์เส้นประความรู้เรื่องภาษีเส้นประบริการข้อมูลเส้นประอ้างอิงเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


 

RD Intelligence Center 1161

ขยายเวลาการให้บริการ

 

ทุกวันทำการให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.00 น. และขยายเวลาการให้บริการ ดังนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560   -  วันที่ 8 เมษายน 2560

** เฉพาะวันทำการ ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.00 น. **

** วันเสาร์ ที่ 4, 11, 18, 25  มีนาคม 2560 และ 1, 8 เมษายน 2560 ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. **

เว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 

ทั้งนี้ ท่านสามารถรับฟังข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ และรับเอกสารทางโทรสารได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

RD Intelligence Center 1161

บริการอย่างเป็นมิตร  เพื่อนคู่คิดทางภาษี  

clear-gif
Last update :
 Thursday, January 5, 2017

 
หน้าหลักเส้นประEnglishเส้นประแผนผังเว็บไซต์เส้นประแนะนำเว็บไซต์เส้นประติดต่อกรมสรรพากรเส้นประ


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161