ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


clear-gif

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

clear-gif
หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักเงินบริจาค
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3122 วันที่ : 2 พฤษภาคม 2554
2.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้เช่าที่ดินเพื่อติดตั้งเครื่องรับฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./3173 วันที่ : 3 พฤษภาคม 2554
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการเรือลากจูงลำเลียง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3294 วันที่ : 9 พฤษภาคม 2554
4.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีวิธีการคำนวณอากรเพื่อสลักหลังตราสาร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3879 วันที่ : 30 พฤษภาคม 2554
clear-gif
Last update : Thursday, August 8, 2013

 
หน้าหลักEnglishแผนผังเว็บไซต์แนะนำเว็บไซต์ติดต่อกรมสรรพากร


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์