ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เพื่อค้นหาตามหัวข้อ
clear-gif
clear-gif
หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการบริจาคหุ้นให้มูลนิธิที่ได้รับการประกาศเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
เลขที่หนังสือ : กค 0702/10830 วันที่ : 6 ธันวาคม 2555
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีการขายทรัพย์สินที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการวางท่อเชื่อมอ่างเก็บน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ไปอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่
เลขที่หนังสือ : กค 0702/10978 วันที่ : 12 ธันวาคม 2555
3.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีบริษัทต่างประเทศให้บริการข้อมูลทางการเงินและข่าวสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

เลขที่หนังสือ : กค 0702/10979 วันที่ : 12 ธันวาคม 2555
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีการชำระภาษีจากโครงการบริหารจัดการแปรรูปขยะเป็นน้ำมัน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/11244 วันที่ : 20 ธันวาคม 2555
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
เลขที่หนังสือ : กค 0702/11247 วันที่ : 20 ธันวาคม 2555
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขออนุมัติหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนผู้จ่ายเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/11427 วันที่ : 27 ธันวาคม 2555
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาแหล่งเงินกู้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/11430 วันที่ : 27 ธันวาคม 2555
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161