ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เพื่อค้นหาตามหัวข้อ
clear-gif
clear-gif
หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการโอนเงินเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการทำวิจัยร่วมกันให้แก่บริษัทในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3418 วันที่ : 12 กันยายน 2555
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจัดเก็บภาษีจากเงินได้ที่เกิดจากหน้าที่การงานในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7797 วันที่ : 3 กันยายน 2555
3.

เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีของดเงินเพิ่มเนื่องจากภัยพิบัติอุทกภัย

เลขที่หนังสือ : กค 0702/7996 วันที่ : 7 กันยายน 2555
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./8203 วันที่ : 14 กันยายน 2555
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8219 วันที่ : 17 กันยายน 2555
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจัดโครงการดูงานในต่างประเทศของพนักงานที่จะครบวาระเกษียณอายุ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8225 วันที่ : 17 กันยายน 2555
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำที่รับบำเหน็จรายเดือน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8487 วันที่ : 26 กันยายน 2555
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ที่จ่ายจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8514 วันที่ : 26 กันยายน 2555
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./8646 วันที่ : 28 กันยายน 2555
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161