ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เพื่อค้นหาตามหัวข้อ
clear-gif
clear-gif
หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีพนักงานที่จะครบวาระเกษียณอายุดูงานที่ต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2913 วันที่ : 10 เมษายน 2555
2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีแก่นายจ้างหรือเจ้าของ สถานประกอบการที่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เลขที่หนังสือ : กค 0702/2904 วันที่ : 10 เมษายน 2555
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ของนักแสดงสาธารณะ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3183 วันที่ : 23 เมษายน 2555
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจ่ายค่าชดเชยตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3194 วันที่ : 23 เมษายน 2555
5
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอหารือเกี่ยวกับการเป็นผู้ออกและใช้ใบกำกับภาษีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2805 วันที่ : 4 เมษายน 2555
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีของโรงแรมสาธิต
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2944 วันที่ : 11 เมษายน 2555
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีรับเงินจากการให้บริการทำวิจัยและให้คำปรึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2989 วันที่ : 12 เมษายน 2555
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161