ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เพื่อค้นหาตามหัวข้อ
clear-gif
clear-gif
หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา ๗๐ แห่งประมวลรัษฎากร กรณีการจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาให้ความช่วยเหลือ ด้านเทคนิคและการให้สิทธิอนุญาต รายบริษัท สยามแอ็บบราซีฟอินดัสทรี จำกัด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1829 วันที่ : 1 มีนาคม 2555
2.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการรับจ้างขนย้ายน้ำตาล

เลขที่หนังสือ : กค 0702/1973 วันที่ : 6 มีนาคม 2555
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับรู้รายได้และรายจ่ายค่าเช่าเครื่องพิมพ์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2085 วันที่ : 12 มีนาคม 2555
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2107 วันที่ : 12 มีนาคม 2555
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2220 วันที่ : 15 มีนาคม 2555
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าอุปกรณ์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./2398 วันที่ : 21 มีนาคม 2555
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161