ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เพื่อค้นหาตามหัวข้อ
clear-gif
clear-gif
หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนกิจการบางส่วน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1074 วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2555
2.

เรื่อง : ภาระภาษี กรณีการโอนครุภัณฑ์ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง

เลขที่หนังสือ : กค 0702/1098 วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2555
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอพิจารณาเลื่อนการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ที่ให้ ความช่วยเหลือพักชำระหนี้ลูกค้าเช่าซื้อที่ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./1120 วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2555
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการรับจ้างพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1232 วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2555
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีถูกเรียกคืนเบี้ยหวัด บำนาญ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1606 วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2555
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการออกจากงานก่อนการเกษียณอายุ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1796 วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2555
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161