ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผลเกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


 


 

ติดต่อเรา

 

ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (สรรพากร Call Center)

โทร. 1161  (20 คู่สาย)

 

ให้บริการข้อมูลสรรพากรทางโทรศัพท์แก่ผู้เสียภาษีและประชาชนทั่วไป

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-18.00 น. (ไม่พักกลางวัน)

ที่ตั้ง

เลขที่ 90 อาคารกรมสรรพากร ชั้น 16 ซอยพหลโยธิน 7  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

clear-gif
Last update :
 Thursday, March 23, 2017

 


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161