ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ข่าวสารผลการทดสอบความรู้ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

 

 

            ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้และรายชื่อผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรของผู้ขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๕๐ (๑/๒๕๖๓)

            ผู้สอบผ่านวิชาการบัญชี

            ผู้สอบผ่านวิชาการสอบบัญชี

            ผู้สอบผ่านความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากรฯ

            รายชื่อผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

            เตรียมตัวเพื่อการยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.๐๒)

 

 

**********************************  

clear-gif
Last update : Monday, April 27, 2020

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์