ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
Untitled Document
 
   

สรรพากรร่วมกับ ธ.กสิกรไทย จัดสัมมนาผู้ประกอบการฯ

นางสาวเพรามาตร หันตรา ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กรมสรรพากร เป็นประธานในพิธีการสัมมนาเรื่อง
"โครงการความร่วมมือการยื่นแบบแสดงรายการผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ระหว่างกรมสรรพากร กับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)"
ณ ห้องสุขสามัคคี ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานพหลโยธิน
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

 
 
 
 
 
 
   
clear-gif
Last Update : Thursday, March 3, 2016