ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


  

bullet

 

 

 Download  แบบขอเปลี่ยนที่อยู่ของผู้สอบแข่งขันได้ฯ 

 คำแนะนำการเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการรายงานตัว   

 

  สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  

                          << ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิ ของสำนักงาน ก.พ.>>  

 

  การเรียกรายงานตัว ระดับปฏิบัติการ ให้มารายงานตัว วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 - 09.30 น. (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557)

                          - ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ   

                          - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

 

   อัตราว่าง สำหรับการเรียกรายงานตัว วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 - 09.30 น. (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2557)

                          - ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

                          - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

                          - ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

                          - ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

                          - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 

   การเรียกรายงานตัว ระดับปฏิบัติการ ให้มารายงานตัว วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 - 09.30 น. (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2557)

                          - ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

                          - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

                          - ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

                          - ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

                          - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 

  การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของกรมสรรพากร

 

  อัตราตำแหน่งว่าง สำหรับการเรียกบรรจุ วันที่ 8 กรกฎาคม 2556

 

  ประกาศกรมสรรพากร ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2556 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ของกรมสรรพากร

 

   ประกาศกรมสรรพากร ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินฯ (สัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยบกับการเข้ารับการประเมินฯ (สัมภาษณ์)

 

  การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติ และตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ มาขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น ของกรมสรรพากร (ข้อมูล เมื่อวันที่ 20  พฤษภาคม 2556)

                            - ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

                            - นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

                            - ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

                            - ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

 

   ข้อมูลความเคลื่อนไหว การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ระดับปฏิบัติการ ของกรมสรรพากรไปหน่วยงานอื่น

 

                     - ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ (ปรับปรุงข้อมูล เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556)

                     - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ (ปรับปรุงข้อมูล เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556)

    

   ข้อมูลความเคลื่อนไหว การเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในระดับปฏิบัติการ กรมสรรพากร ครั้งที่ 3 (ปรับปรุงข้อมูล เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556)

  

 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 

 

                 - ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ   >Download File Excel<

                 - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ        >Download File Excel<

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ   ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555  

 

         1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)  (เอกสารแนบ 1)

                     - ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ     >Download File Excel<

                     - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ          >Download File Excel<

 

        2. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (เอกสารแนบ 2)

 

        3. เอกสารหลักฐานที่ผู้มีสิทธิฯ ต้องนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ (เอกสารแนบ 3 - 4)

       

 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  

 

 

1. รายชื่อนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ
2. รายชื่อนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

 

 

 

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
1. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

 

  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร ระดับปฏิบัติการ  


 

ผู้สมัครสามารถค้นหาสถานที่สอบรายตัวได้ที่ http://job.rd.go.th ที่เมนูค้นหาสถานที่สอบ

 

 

 

 

  

clear-gif
Last update :
 Monday, May 25, 2015

 
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161