ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
 
   

เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพการกำกับดูแลและตรวจสอบภาษีของหน่วยปฏิบัติทั่วประเทศปี 2557

นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ รองอธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในการประชุม
เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานการกำกับดูแล
และตรวจสอบภาษีของหน่วยปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โดยมีสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ สรรพากรภาค 1 - 12
และสรรพากรพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ซึ่งจัดประชุมโดย
สำนักมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี
ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556

   
clear-gif
Last update :
 Thursday, October 31, 2013

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์