ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
Untitled Document
 
   

เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพการกำกับดูแลและตรวจสอบภาษีของหน่วยปฏิบัติทั่วประเทศปี 2557

นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ รองอธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในการประชุม
เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานการกำกับดูแล
และตรวจสอบภาษีของหน่วยปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โดยมีสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ สรรพากรภาค 1 - 12
และสรรพากรพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ซึ่งจัดประชุมโดย
สำนักมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี
ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556

   
clear-gif
Last Update : Thursday, March 3, 2016