ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
spaceเกี่ยวกับกรมสรรพากรspaceห้องข่าวspaceบริการอิเล็กทรอนิกส์spaceความรู้เรื่องภาษีspaceบริการข้อมูลspaceอ้างอิงspaceFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


จดหมายชมเชย
    เสียงชมเชยจากผู้เสียภาษี
   
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี (ฉบับที่ 1); (ฉบับที่ 2); (ฉบับที่ 3)
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 2
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 2 (ฉบับที่ 1); (ฉบับที่ 2); (ฉบับที่ 3)
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 1 (ฉบับที่ 1); (ฉบับที่ 2)
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง (ฉบับที่ 1); (ฉบับที่ 2)
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาบางนา
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 1
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 1
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 1
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 2 (ฉบับที่ 1); (ฉบับที่ 2)
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี
     
     
clear-gif
   
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่ยะลา
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่น่าน และเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่นนทบุรี
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่น่าน
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 24
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 2 (ฉบับที่ 1); (ฉบับที่ 2)
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 2 (26 มี.ค. 61); (27 มี.ค. 61); (30 มี.ค. 61)
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาจตุจักร
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง
     
     
   
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่บึงกาฬ
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่ยะลา
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 3
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่ (14 มิ.ย. 60)
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง และสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาจตุจักร
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่ (31 มี.ค. 60)
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่นครสวรรค์
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 1
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15
     
     
   
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8 (คุณสินพงศ์ - คุณขวัญฤทัย พลชัยยา)
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 1 (4 ฉบับ)
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน (คุณลัดดารัตน์ สูติวราพันธ์, คุณจินดา เจริญเขต, คุณพวงเพชร ขันจันทร์ และคุณนิชานาถ สายชนะ)
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สงขลา 2 (คุณจุฬาพร ศรีวิไล)
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 (คุณสุรเชษฐ์ เชาว์ศิลป์)
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย (คุณขวัญยืน เสมามอญ)
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่พิจิตร (คุณพงษ์เทพ รัตนธาดากุล และคุณฐาณัฐ รัตนธาดากุล)
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 1 (คุณประพันธ์ ชมภูนุช)
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21 (คุณนิตยา กลับกังวาล)
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ (คุณชลลดา แสงประพาฬ และคุณณัฐวรรณ อุดมศักดิ์พิบูลย์)
     
    ปี 2558
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว (คุณพิชชารีย์ คำนนท์)
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่ยะลา (คุณเด่นอารฮาส์ มะลี และเจ้าหน้าที่กรรมวิธี-คืนภาษี)
  ชมเชยการทำงานของสรรพากรคอลล์เซ็นเตอร์ 1161
  ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 (คุณดรุณี ไม้คต)
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 (คุณภัทรานิษฐ์ มินสุวรรณ)
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาพญาไท (คุณรชยา โพธิคามบำรุง, คุณพงษ์ศักดิ์ สิงหวรรณ์)
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรนที่กรุงเทพมหานคร 7 (คุณมาริณี อินทรศร และทีมงาน)
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่ (คุณนภาพร หัสไทรทอง)
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรนที่กรุงเทพมหานคร 25 (คุณภัทรานิษฐ์ มินสุวรรณ)
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 2 (คุณสมพร, คุณรติรัตน์, คุณวรงค์รัตน์, คุณจันทิมา, คุณประนอม, คุณบุญศรี)
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่ (คุณรพีพร บุญสรรค์)
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่ (คุณพิฐชญาณ์, คุณวริศอัณณ์, คุณพนิตนาฏ)
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่ (คุณรพีพร)
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่ (คุณเบญจวรรณ, คุณวริศอัณณ์)
     
    ปี 2557
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (คุณพันธิวา สุวรรณไตรย์)
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาภาชี
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 1
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่พิจิตร (คุณภัทรานิษฐ์ นาคโต)
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย (คุณพรรณหทัย อินทรพิทักษ์)
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่ (คุณนภาพร หัสไทรทอง, คุณเบญจวรรณ เสือทองคำ, คุณวริศอัณณ์ เลาหะวัฒน์)
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด (คุณธัชกร ตั้งมั่น)
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21 (คุณพัทธนันท์ ชูเกตุ)
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12 (คุณสุกฤตา กระต่ายจันทร์)
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง (คุณสุรีรัตน์ อติชัยวงศ์)
     
     
    ปี 2556
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 (คุณพรรนิภา ด่านอินทร์)
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด (คุณศุกรวรรณ)
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น (คุณอัครพงค์ ดอนดง)
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง (คุณกาญจนา พงษ์ธรรม)
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 2 (คุณสุวรรณี อุดมรัตนะชัย)
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว (คุณพิมลรัตน์ พันธุ์จันทร์)
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12 (คุณชุติกาญจน์ วงศ์กำภู)
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี (คุณธันยพร บุญนันทน์)
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว
  หัวข้อ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ (นสพ.เพชรตะวัน, นสพ.เสรีนคร) ลงข้อความชมเชยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสท.นครสวรรค์
     
     
    ปี 2549
  หัวข้อ ชมเชยการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานในกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง (คุณวิวัฒน์ ลิมปนวาร)
  หัวข้อ ขอชมเชย website อัจฉริยะ (คุณรุ่งทิวา ประจันดุม)
  หัวข้อ ขอชื่นชมหน่วยงานระบบยื่นภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ (คุณปัญญา เลิศสิทธิการโกศล)
  หัวข้อ ขอกราบขอบพระคุณในคำแนะนำ (คุณไชยยศ มุลิกากร)
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของกรมสรรพากร (คุณดวงเดือน พันธเสน)
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากร (คุณวิโรจน์ ตั้งประดับเกียรติ)
  หัวข้อ การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (คุณใกล้รุ่ง โสฬศ)
  หัวข้อ ขอแสดงความยินดีและชื่นชม (คุณวรรณา)
  หัวข้อ ยินดีกับรางวัล (คุณสวรส)
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของกรมสรรพากร (คุณพัชราวดี ศุภพิพัฒน์)
  หัวข้อ ขอบคุณและเสนอแนะ (คุณเฉลิมชัย ลิมป์ปิยาภิรมย์)
  หัวข้อ ชมเชยการทำงานของกรมสรรพากร (คุณอำนวย ลิ้มตระกูล)
  หัวข้อ การ์ดอวยพรปีใหม่ (ร.ต.ต. รชชงค์ บุนนาค)
  หัวข้อ LTF (เอกสารประกอบพิจารณา ปีภาษี2548) (กันตินันท์ ทรัพย์เสริมผล)
  หัวข้อ ได้รับภาษีคืนแล้ว(เช็ค) (สนธิศักดิ์ เจ้าประเสริฐ)
  หัวข้อ ขอชมเชยยื่นภาษี (ศิริพร)
  หัวข้อ บริการดีเยี่ยม (ปวีณา นาคสุวรรณ์)
  หัวข้อ ขอชมเชยการทำงานของกรมสรรพากร (พัฒนา ชัยชนะกาญจน์)
  หัวข้อ ขอชมเชยการทำงานของกรมสรรพากร (อภิรักษ์ และ วัลลภา)
  หัวข้อ แจ้งเรื่องการได้รับภาษีคืน (วรรณี สามัญประเสริฐ)
     
     
     
clear-gif
ผู้ดูแลเนื้อหา : สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 02-272-8131; ปรับปรุงข้อมูล : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 02-272-8828
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, July 8, 2019

 
หน้าหลักspaceEnglishspaceแผนผังเว็บไซต์spaceแนะนำเว็บไซต์spaceติดต่อกรมสรรพากรspace


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161