ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 

bullet

bullet

bullet update  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)(หน่วยสอบที่ ๑)
                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)(หน่วยสอบที่ ๒)
                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)(หน่วยสอบที่ ๓)
                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)(หน่วยสอบที่ ๔)
                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)(หน่วยสอบที่ ๕)
                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์)
*****สำหรับรายละเอียดอัตราว่างของแต่ละหน่วยงาน กรมสรรพากรจะแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปทราบ ก่อนวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓*****
bullet update  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ (การสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ทำการประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)(หน่วยสอบที่ ๑)
                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)(หน่วยสอบที่ ๒)
                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)(หน่วยสอบที่ ๓)
                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)(หน่วยสอบที่ ๔)
                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)(หน่วยสอบที่ ๕)
                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์)
                          - กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมินฯ
                          - ใบแจ้งที่อยู่
                          - ใบรับรองแพทย์
                          - ใบตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร
                         >>>>>พิมพ์ใบสมัคร<<<<<
bullet update   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค ๑) ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
bullet update  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)(หน่วยสอบที่ ๑)
                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)(หน่วยสอบที่ ๒)
                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)(หน่วยสอบที่ ๓)
                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)(หน่วยสอบที่ ๔)
                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)(หน่วยสอบที่ ๕)
                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์)
                         - กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
                         - แผนที่สนามสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
                         >>> พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ/ใบสมัคร <<<
bullet update   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค ๑) ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
bullet update   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
bullet update   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง เลื่อนการประเมิน ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
bullet update   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)(หน่วยสอบที่ ๑)
                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)(หน่วยสอบที่ ๒)
                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)(หน่วยสอบที่ ๓)
                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)(หน่วยสอบที่ ๔)
                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)(หน่วยสอบที่ ๕)
                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์)
bullet update  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานสรรพากรภาค 1 ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2563
bullet update   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
                          >>> กรอกใบสมัคร https://tax.thaijobjob.com/ <<<
bullet update   การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๑ คนพิการผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ในส่วนกลาง
bulletupdate  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๑ ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
                          - ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิปริญญาตรี) (ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์)
                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ) (ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์)
                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ) (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)
                          ข้อควรรู้และข้อปฏิบัติสำหรับผู้มารายงานตัว
bullet update   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีคนพิการผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สังกัด กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ในส่วนกลาง
bullet update   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562
                         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิปริญญาตรี) (ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์)
                         - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ) (ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์)
                         - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ) (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)
bullet update  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 1) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562
bullet update  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 2) ครั้งที่ 1/2562 ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2562
bullet update   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ทำการประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2562
                         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิปริญญาตรี) (ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์)
                         - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ) (ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์)
                         - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ) (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)
                         - กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมินฯ
                         - ใบแจ้งที่อยู่
                         - ใบรับรองแพทย์
                         - ใบตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร
                         >>>>>พิมพ์ใบสมัคร<<<<<
bullet update   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 1) ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562
bullet update   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีคนพิการผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 3) ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2562
bullet update   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 4) ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2562
bullet update  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานสรรพากรภาค 3 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562
bullet update  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคนพิการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสำหรับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562
bullet update  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562
                         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิปริญญาตรี) (ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์)
                         - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ) (ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์)
                         - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ) (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)
                         - กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
                         - แผนที่สนามสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
                         >>> พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ/ใบสมัคร <<<
bullet update  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562
                         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิปริญญาตรี) (ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์)
                         - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ) (ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์)
                         - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ) (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)
bulletupdate   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานสรรพากรภาค2 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562
bullet   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานสรรพากรภาค 4 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562
bullet   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีคนพิการผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 11) ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
bullet   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีคนพิการผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 6 และหน่วยงานในสังกัด) ครั้งที่ 1/2562
bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
                         - เอกสารแนบ 1
                         - เอกสารแนบ 2
                         - เอกสารแนบ 3
                          >>> กรอกใบสมัคร https://tax.thaijobjob.com/ <<<
bullet   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สังกัด กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ในส่วนกลาง
                         - ใบสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
                         - บัตรประจำตัวสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)
bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานสรรพากรภาค 1 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
                         - ใบสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
                         - บัตรประจำตัวสมัครคนพิการ
bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานสรรพากรภาค 3 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานสรรพากรภาค 6 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
bullet   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานสรรพากรภาค 11 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
bullet   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สังกัด สำนักงานสรรพากรภาค 2
                         - ใบสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
                         - บัตรประจำตัวสมัครคนพิการ
bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานสรรพากรภาค 4 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
bullet ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานสรรพากรภาค 6 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2562 ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 สังกัด สำนักงานสรรพากรภาค 11
                         - ใบสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
                         - บัตรประจำตัวสมัครคนพิการ
bullet  ให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 11
bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2562 สังกัด สำนักงานสรรพากรภาค 11
bullet  ให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 3
bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีคนพิการผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 3 ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
bullet   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานสรรพากรภาค 3 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561
bullet   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 1/2562 (สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 11)
bullet   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานสรรพากรภาค 3 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561
bullet    ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2562 ของสำนักงานสรรพากรภาค 11 ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
                         - ใบสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
                         - บัตรประจำตัวสมัครคนพิการ
bullet   การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๑ ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร และตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร
                          - ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร
                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร
                          ข้อควรรู้และข้อปฏิบัติสำหรับผู้มารายงานตัว
bullet   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร และตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
                          - ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร
                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร
bullet   กรมสรรพากรจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร และตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร ประมาณวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
bullet   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง บัญชีรายชื่อคนพิการผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร สังกัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561
bullet   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ทำการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน สำหรับการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร และตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
                          - ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร
                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร
                          - กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมินฯ
                          - ใบแจ้งที่อยู่
                          - ใบรับรองแพทย์
                          - ใบตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร
                          >>>>>พิมพ์ใบสมัคร<<<<<
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, October 28, 2020

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161