ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


bullet

 

 

bullet

 

 

 bullet update  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง บัญชีรายชื่อคนพิการผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร สังกัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561

 

 bullet   update  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ทำการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน สำหรับการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร และตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

                          - ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร

                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร

                          - กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมินฯ

                          - ใบแจ้งที่อยู่

                          - ใบรับรองแพทย์

                          - ใบตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร

                          >>>>>พิมพ์ใบสมัคร<<<<<

 

 bullet update  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 (สังกัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย)

 

 bullet update  การเรียกรายงานตัว ผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัด สำนักงานสรรพากรภาค 9)

 

 bullet update  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 9) ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561

 

 bullet update   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย) ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

 bullet update   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบต่างๆ (สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 9) ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2561

 

 bullet update   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561

                         - ใบสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

                         - บัตรประจำตัวสมัครคนพิการ

 

 bullet update   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 2/2561 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 (สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 11)

 

 bullet   update  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร และตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

                          - ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร

                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร

                          - กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

                          - แผนที่สนามสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

 

                    >>> พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ/ใบสมัคร <<<

 

 bullet   update  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร และตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

                          - ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร

                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร

 

 bullet update  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

                    >>> กรอกใบสมัคร https://tax.thaijobjob.com/ <<<

 

 bullet update  การเรียกรายงานตัว ผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัด สำนักงานสรรพากรภาค 2) ครั้งที่ 2/2561 มารายงานตัวในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561

 

 bullet update  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 2) ครั้งที่ 2/2561 ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

 bullet update  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค ๑) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2561 (สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 11) ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

 

 bullet  การเรียกรายงานตัว ผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัด สำนักงานสรรพากรภาค ๕) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ มารายงานตัวในวันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีคนพิการผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัด สำนักงานสรรพากรภาค ๕) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 9

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 2/2561 สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 2

 

 bullet  การเรียกรายงานตัว ผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดกอง/กลุ่ม/ศูนย์) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ มารายงานตัวในวันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดกอง/กลุ่ม/ศูนย์) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง บัญชีรายชื่อคนพิการผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2561 (สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 6)

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค ๑) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 4) ครั้งที่ 2/2561

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ สังกัด สำนักงานสรรพากรภาค ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานสรรพากรภาค ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่ทำการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 6 ครั้งที่ 2/2561

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อคนพิการผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร สังกัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 4) ครั้งที่ 2/2561

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดกอง/กลุ่ม/ศูนย์) ครั้งที่ 2/2561 ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

                         - ใบรับรองแพทย์

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง บัญชีรายชื่อคนพิการผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร สังกัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 (เพิ่มเติม)

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร สังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ

 

 bullet   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2561 ของสำนักงานสรรพากรภาค 5 ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561

                         - ใบสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 5

                         - บัตรประจำตัวสมัครคนพิการ สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 5

 

 bullet   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานสรรพากรภาค 3 ครั้งที่ 2/2561 ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561

                         - ใบสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

                         - บัตรประจำตัวสมัครคนพิการ

 bullet  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์)

 bullet   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2561 (สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 1) ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561

                         - ใบสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

                         - บัตรประจำตัวสมัครคนพิการ

 

 bullet   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน) ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

                         - ใบสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

                         - บัตรประจำตัวสมัครคนพิการ

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 2) ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

 

 bullet   ประกาศสำนักงานสรรพากรภาค 2 เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2561 ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

                         - ใบสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

                         - บัตรประจำตัวสมัครคนพิการ

 

 bullet   ประกาศสำนักงานสรรพากรภาค 6 เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2561 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

                         - ใบสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

                         - บัตรประจำตัวสมัครคนพิการ

 

 bullet  การขึ้นบัญชีรายชื่อคนพิการผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

 

 bullet  การเรียกรายงานตัว ผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 11)มารายงานตัวในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 11) ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

 

 bullet   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๑

                         - ใบสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

                         - บัตรประจำตัวสมัครคนพิการ

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากรเรื่องผลการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากรเรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค ๑) ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 bullet  การเรียกรายงานตัว ผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค ๓ มารายงานตัวในวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีคนพิการผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค ๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 bullet   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไปฯสังกัด สท.ร้อยเอ็ด

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่องรับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์

 

 bullet   ประกาศกรมสรรพากร เรื่องรับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2561 ของ สำนักงานสรรพากรภาค 4

                         - ใบสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

                         - บัตรประจำตัวสมัครคนพิการ

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

 

 bullet  การเรียกรายงานตัว ผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดกอง/กลุ่ม/ศูนย์) มารายงานตัวในวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดกอง/กลุ่ม/ศูนย์) ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (สังกัดกอง/กลุ่ม/ศูนย์)

                         - ใบสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

                         - บัตรประจำตัวสมัครคนพิการ

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีคนพิการผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) สังกัด สำนักงานสรรพากรภาค ๖

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีคนพิการผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) สังกัด สำนักงานสรรพากรภาค ๔

 

 bullet  การเรียกรายงานตัว คนพิการผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) สังกัด สำนักงานสรรพากรภาค ๕

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีคนพิการผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) สังกัด สำนักงานสรรพากรภาค ๕ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 bullet  ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อคนพิการผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร

 

 bullet  ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อคนพิการผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร

 

 bullet  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 2) ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 

 bullet  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานสรรพากรภาค 3 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 

 bullet  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดสำนักงานสรรพาพื้นที่เลย) ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

 

 bullet  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 1) ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

 

 bullet  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 11 และหน่วยงานในสังกัด) ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561

 

 bullet  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 4 และหน่วยงานในสังกัด) ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561

 

 bullet  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค ๖ และหน่วยงานในสังกัด) ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 bullet  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน(สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน(สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานสรรพากรภาค ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดกอง/กลุ่ม/ศูนย์) ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑

 

 bullet  ประกาศสำนักงานสรรพากรภาค 6 เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

- ใบสมัครสอบคนพิการเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสรรพากรภาค ๖

                          - บัตรประจำตัวสอบพนักงานราชการ สำนักงานสรรพากรภาค ๖

 

 bullet update  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานสรรพากรภาค ๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

                         - ใบสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานสรรพากรภาค ๓)

                         - บัตรประจำตัวสมัครคนพิการ (สำนักงานสรรพากรภาค ๓)

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

                         - ใบสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสรรพากรภาค ๑

                         - บัตรประจำตัวสมัครคนพิการ สำนักงานสรรพากรภาค ๑

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

- ใบสมัครสอบคนพิการเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสรรพากรภาค ๔

                          - บัตรประจำตัวสอบพนักงานราชการ สำนักงานสรรพากรภาค ๔

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

- ใบสมัครสอบคนพิการเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสรรพากรภาค ๑๑

                          - บัตรประจำตัวสอบพนักงานราชการ สำนักงานสรรพากรภาค ๑๑

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑

- ใบสมัครสอบคนพิการเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสรรพากรภาค ๒

                          - บัตรประจำตัวสอบพนักงานราชการ สำนักงานสรรพากรภาค ๒

 

 bullet  ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑

 

 bullet  ประกาศสำนักงานสรรพากรภาค ๖ เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑

                         - ใบสมัครสอบคนพิการเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสรรพากรภาค ๖

                         - บัตรประจำตัวสอบพนักงานราชการ สำนักงานสรรพากรภาค ๖

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของ สำนักงานสรรพากรภาค ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑

                         - ใบสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป หน่วยงานที่สมัครสอบ สำนักงานสรรพากรภาค ๕

                         - บัตรประจำตัวสมัครคนพิการ หน่วยงานที่สมัครสอบ สำนักงานสรรพากรภาค ๕

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (สังกัดกอง/กลุ่ม/ศูนย์)

                         - ใบสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

                         - บัตรประจำตัวสมัครคนพิการ

 

 bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๒ บุคคลผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))

                           - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร

                           ข้อควรรู้และข้อปฏิบัติสำหรับผู้มารายงานตัว

 

 bullet   การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๓ คนพิการผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี)

                           - หน่วยที่ ๕ สำนักงานสรรพากรภาค ๗

                           ข้อควรรู้และข้อปฏิบัติสำหรับผู้มารายงานตัว

 

 

 bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๔ บุคคลผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิปริญญาตรี)

                           - ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร

                           ข้อควรรู้และข้อปฏิบัติสำหรับผู้มารายงานตัว

 

 bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๓ บุคคลผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิปริญญาตรี)

                           - ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร

                           ข้อควรรู้และข้อปฏิบัติสำหรับผู้มารายงานตัว

 

 bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๓ คนพิการผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี)

                           - หน่วยที่ ๖ สำนักงานสรรพากรภาค ๙

                           - หน่วยที่ ๙ สำนักงานสรรพากรภาค ๑๐

                           ข้อควรรู้และข้อปฏิบัติสำหรับผู้มารายงานตัว

 

 bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๒ คนพิการผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี)

                           - หน่วยที่ ๖ สำนักงานสรรพากรภาค ๘

                           - หน่วยที่ ๙ สำนักงานสรรพากรภาค ๑๑

                           - หน่วยที่ ๑๐ สำนักงานสรรพากรภาค ๑๒

                           ข้อควรรู้และข้อปฏิบัติสำหรับผู้มารายงานตัว

 

 bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๒ คนพิการผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี)

                           - หน่วยที่ ๑ ส่วนกลาง และสำนักงานสรรพากรภาค ๑-๓

                           - หน่วยที่ ๕ สำนักงานสรรพากรภาค ๗

                           ข้อควรรู้และข้อปฏิบัติสำหรับผู้มารายงานตัว

 

 bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๒ บุคคลผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิปริญญาตรี) และพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))

                           - ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร

                           ข้อควรรู้และข้อปฏิบัติสำหรับผู้มารายงานตัว

 

 bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๑ บุคคลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิปริญญาตรี) และพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))

                           - ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร

                           - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร

                           ข้อควรรู้และข้อปฏิบัติสำหรับผู้มารายงานตัว

 

 bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๑ คนพิการผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร

                           - หน่วยที่ 1 ส่วนกลาง และสำนักงานสรรพากรภาค 1-3

                           - หน่วยที่ 2 สำนักงานสรรพากรภาค 4

                           - หน่วยที่ 3 สำนักงานสรรพากรภาค 5

                           - หน่วยที่ 4 สำนักงานสรรพากรภาค 6

                           - หน่วยที่ 5 สำนักงานสรรพากรภาค 7

                           ข้อควรรู้และข้อปฏิบัติสำหรับผู้มารายงานตัว

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีบุคคลผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิปริญญาตรี) และพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)) ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

                           - ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร

                           - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีคนพิการผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

                           - หน่วยที่ 1 ส่วนกลาง และสำนักงานสรรพากรภาค 1-3

                           - หน่วยที่ 2 สำนักงานสรรพากรภาค 4

                           - หน่วยที่ 3 สำนักงานสรรพากรภาค 5

                           - หน่วยที่ 4 สำนักงานสรรพากรภาค 6

                           - หน่วยที่ 5 สำนักงานสรรพากรภาค 7

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิปริญญาตรี) และพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)) ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

                           - ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (เอกสารแนบ 1)

                           - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (เอกสารแนบ 1)

                           - กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (เอกสารแนบ 2)

                           - ใบแจ้งที่อยู่ (เอกสารแนบ 3)

                    >>> พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ/ใบสมัคร <<<

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (คนพิการคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

                           - หน่วยที่ 1 ส่วนกลาง และสำนักงานสรรพากรภาค 1-3 (เอกสารแนบ 1)

                           - หน่วยที่ 2 สำนักงานสรรพากรภาค 4 (เอกสารแนบ 1)

                           - หน่วยที่ 3 สำนักงานสรรพากรภาค 5 (เอกสารแนบ 1)

                           - หน่วยที่ 4 สำนักงานสรรพากรภาค 6 (เอกสารแนบ 1)

                           - หน่วยที่ 5 สำนักงานสรรพากรภาค 7 (เอกสารแนบ 1)

                           - กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (เอกสารแนบ 2)

                           - ใบแจ้งที่อยู่ (เอกสารแนบ 3)

                    >>> พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ/ใบสมัคร <<<

 

 bullet  กรมสรรพากรจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคนพิการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิปริญญาตรี) และพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)) ประมาณวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

 

 bullet   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิปริญญาตรี) และพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)) ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

                          - ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร

                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร

 

 bullet   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิปริญญาตรี) และพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)) ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

                          - ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร

                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร

 

                    >>> พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ/ใบสมัคร <<<

 

 bullet update    ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

                    >>> กรอกใบสมัคร http://job.rd.go.th/ <<<

 

 bullet update   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

                    >>> กรอกใบสมัคร http://job.rd.go.th/ <<<

 

 bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๒ บุคคลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร

                           - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร

                           ข้อควรรู้และข้อปฏิบัติสำหรับผู้มารายงานตัว

 

 bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๒ คนพิการผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร

                           - หน่วยที่ 7 สำนักงานสรรพากรภาค 9

                           - หน่วยที่ 8 สำนักงานสรรพากรภาค 10

                           ข้อควรรู้และข้อปฏิบัติสำหรับผู้มารายงานตัว

 

 bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๑ บุคคลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร

                           - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร

                           ข้อควรรู้และข้อปฏิบัติสำหรับผู้มารายงานตัว

 

 bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๑ คนพิการผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร

                           - หน่วยที่ 1 ส่วนกลาง และสำนักงานสรรพากรภาค 1-3

                           - หน่วยที่ 2 สำนักงานสรรพากรภาค 4

                           - หน่วยที่ 3 สำนักงานสรรพากรภาค 5

                           - หน่วยที่ 4 สำนักงานสรรพากรภาค 6

                           - หน่วยที่ 5 สำนักงานสรรพากรภาค 7

                           - หน่วยที่ 6 สำนักงานสรรพากรภาค 8

                           - หน่วยที่ 7 สำนักงานสรรพากรภาค 9

                           - หน่วยที่ 8 สำนักงานสรรพากรภาค 10

                           - หน่วยที่ 9 สำนักงานสรรพากรภาค 11

                           - หน่วยที่ 10 สำนักงานสรรพากรภาค 12

                           ข้อควรรู้และข้อปฏิบัติสำหรับผู้มารายงานตัว

 

 bullet   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง บัญชีรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2558

                           - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร

 

 bullet   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง บัญชีรายชื่อคนพิการผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2558

                           - หน่วยที่ 1 ส่วนกลาง และสำนักงานสรรพากรภาค 1-3

                           - หน่วยที่ 2 สำนักงานสรรพากรภาค 4

                           - หน่วยที่ 3 สำนักงานสรรพากรภาค 5

                           - หน่วยที่ 4 สำนักงานสรรพากรภาค 6

                           - หน่วยที่ 5 สำนักงานสรรพากรภาค 7

                           - หน่วยที่ 6 สำนักงานสรรพากรภาค 8

                           - หน่วยที่ 7 สำนักงานสรรพากรภาค 9

                           - หน่วยที่ 8 สำนักงานสรรพากรภาค 10

                           - หน่วยที่ 9 สำนักงานสรรพากรภาค 11

                           - หน่วยที่ 10 สำนักงานสรรพากรภาค 12

 

 bullet   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (บุคคลทั่วไป) ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2558

                           - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (เอกสารแนบ 1)

                           - กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (เอกสารแนบ 2)

                           - ใบแจ้งที่อยู่ (เอกสารแนบ 3)

 

 bullet   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคนพิการในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2558

                           - หน่วยที่ 1 ส่วนกลาง และสำนักงานสรรพากรภาค 1-3

                           - หน่วยที่ 2 สำนักงานสรรพากรภาค 4

                           - หน่วยที่ 3 สำนักงานสรรพากรภาค 5

                           - หน่วยที่ 4 สำนักงานสรรพากรภาค 6

                           - หน่วยที่ 5 สำนักงานสรรพากรภาค 7

                           - หน่วยที่ 6 สำนักงานสรรพากรภาค 8

                           - หน่วยที่ 7 สำนักงานสรรพากรภาค 9

                           - หน่วยที่ 8 สำนักงานสรรพากรภาค 10

                           - หน่วยที่ 9 สำนักงานสรรพากรภาค 11

                           - หน่วยที่ 10 สำนักงานสรรพากรภาค 12

 

 bullet   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2558

                           - กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

                    >> พิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ <<

 

 bullet   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558

 

 bullet ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558

 

                    >> พิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ <<

 

 bullet    รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

 bullet   รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

bullet ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป มารายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร

                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร

                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร(คนพิการ)(สำนักงานสรรพากรภาค 7)

                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร(คนพิการ)(สำนักงานสรรพากรภาค 9)

                          - ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร(คนพิการ)(สำนักงานสรรพากรภาค 10)

 

 bullet ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (คนพิการ) (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที 5 กุมภาพันธ์ 2558

 

 bullet ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร เรียงลำดับตามคะแนน ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557

 

 bullet ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (คนพิการ) เรียงลำดับตามคะแนน ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557

 

 bullet    ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ) กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2557

 

 bullet   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (คนพิการ) ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ) กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2557

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ (คนพิการ) ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เพิ่มเติม)

 

 bullet    ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557

 

 bullet   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557

 

 bullet   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ (คนพิการ) ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557

 

 bullet   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557

 

 bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

 

 bullet ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

 

 

 

bullet กรอกใบสมัคร http://job.rd.go.th

 

 

 

bullet  ข่าวรับสมัครพนักงานราชการ ปี 2556 

 

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Friday, October 19, 2018

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161