ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


คลิกเพื่อค้นหาตามหัวข้อ
clear-gif
clear-gif
หน้า :: 1
1. เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/32 วันที่ : 6 มกราคม 2558
2. เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการตรวจปฏิบัติการเฉพาะประเด็นห้างหุ้นส่วนจำกัดซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/149 วันที่ : 12 มกราคม 2558
3. เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้พึงประเมินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/177 วันที่ : 13 มกราคม 2558
4. เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ การประกอบโรคศิลปะ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ/245 วันที่ : 14 มกราคม 2558
5. เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีตามโครงการบ้านหลังแรก
เลขที่หนังสือ : กค 0702/246 วันที่ : 14 มกราคม 2558
6. เรื่อง : ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการภาษีและเสียภาษีของสามีและภริยา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/424 วันที่ : 19 มกราคม 2558
7. เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/560 วันที่ : 21 มกราคม 2558
8. เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง ราย บริษัท บ. (ประเทศไทย) จำกัด)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1151 วันที่ : 28 มกราคม 2558
9. เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีอายุความการจำหน่ายหนี้สูญของลูกหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1182 วันที่ : 29 มกราคม 2558
10. เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินโบนัสพนักงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1179 วันที่ : 29 มกราคม 2558
clear-gif
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161