ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


คลิกเพื่อค้นหาตามหัวข้อ
clear-gif
clear-gif
หน้า :: 1
1. เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/10867 วันที่ : 2 ธันวาคม 2558
2. เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่ทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ตามมาตรา 80/1 (2) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ.10961 วันที่ : 4 ธันวาคม 2558
3. เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการโอนหุ้นให้บุตรชอบด้วยกฎหมาย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/11070 วันที่ : 11 ธันวาคม 2558
4. เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/11499 วันที่ : 24 ธันวาคม 2558
5. เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/11530 วันที่ : 25 ธันวาคม 2558
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, June 21, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161