ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


คลิกเพื่อค้นหาตามหัวข้อ
clear-gif
clear-gif
หน้า :: 1
1. เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบอุตสาหกรรมผลิตและขายยาเส้น
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./410 วันที่ : 19 มกราคม 2559
2. เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าตอบแทนตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/481 วันที่ : 21 มกราคม 2559
3. เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการส่งเสริมการขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/560 วันที่ : 25 มกราคม 2559
4. เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการโรงเรียนกวดวิชา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/639 วันที่ : 27 มกราคม 2559
5. เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิจากการส่งเสริมการขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/687 วันที่ : 28 มกราคม 2559
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161