ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


คลิกเพื่อค้นหาตามหัวข้อ
clear-gif
clear-gif
หน้า :: 1 :: 2
1. เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7/7851 วันที่ : 1 ธันวาคม 2560
2. เรื่อง : กรณีสามีและภริยาทำกิจการค้าร่วมกันมีรายได้เกิน 1,800,000 บาทต่อปี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8174 วันที่ : 14 ธันวาคม 2560
3. เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8187 วันที่ : 15 ธันวาคม 2560
4. เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./8320 วันที่ : 21 ธันวาคม 2560
5. เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสถานประกอบการตามมาตรา 77/1 (20) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ/8358 วันที่ : 22 ธันวาคม 2560
6. เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8353 วันที่ : 22 ธันวาคม 2560
7. เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการออกค่าภาษีโรงเรือนแทนผู้ให้เช่า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8355 วันที่ : 22 ธันวาคม 2560
8. เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเบี้ยปรับจากการใช้ใบกำกับภาษีที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ.8380 วันที่ : 22 ธันวาคม 256
9. เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8354 วันที่ : 22 ธันวาคม 256
10. เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8398 วันที่ : 25 ธันวาคม 2560
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, January 29, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161