ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


คลิกเพื่อค้นหาตามหัวข้อ
clear-gif
clear-gif
หน้า :: 1 ::
1. เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินได้จากการเป็นตัวแทนประกันภัย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4383 วันที่ : 6 กรกฎาคม 2560
2. เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีสัญญาจ้างทำของ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4444 วันที่ : 7 กรกฎาคม 2560
3. เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการปิดและการขอคืนอากรแสตมป์สัญญาบริการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4626 วันที่ : 18 กรกฎาคม 2560
4. เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการเช่าและค่าอากรแสตมป์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4699 วันที่ : 20 กรกฎาคม 2560
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Friday, August 11, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161