ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


คลิกเพื่อค้นหาตามหัวข้อ
clear-gif
clear-gif
หน้า :: 1 ::
1. เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3652 วันที่ : 6 มิถุนายน 2560
2. เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีส่งเสริมการขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3879 วันที่ : 15 มิถุนายน 2560
3. เรื่อง : การเรียกเก็บค่าเซอร์วิสชาร์จ (service charge) ของผู้ประกอบกิจการขายอาหาร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4116 วันที่ : 26 มิถุนายน 2560
4. เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4185 วันที่ : 29 มิถุนายน 2560
5. เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4230 วันที่ : 30 มิถุนายน 2560
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Friday, August 11, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161