ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


main_pic

 

 

bullet

 

 

 

 

bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

          >>>>>>>กรอกใบสมัคร<<<<<<<

 

bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๕ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน รายงานตัววันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒new

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

         - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

         - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

         - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

 

bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๔ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน รายงานตัววันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒new

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

         - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

         - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

         - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

 

bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๔ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รายงานตัววันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒new

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

         - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

         - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

         - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

 

bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๓ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน รายงานตัววันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒new

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

         - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

         - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

         - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

 

bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๒ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน รายงานตัววันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒new

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

         - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

         - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

         - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

 

bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๔ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน รายงานตัววันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน , ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

         - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

         - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

         - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

 

bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๓ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน รายงานตัววันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน)

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

         - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

         - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

         - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

 

bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๑ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน รายงานตัววันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

         - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

         - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

 

bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีแะลการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

         - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 

bullet  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร จึงคาดว่าจะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ประมาณวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

 

bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลาสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

         - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

         กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบฯ (เอกสารแนบ ๒)

         ใบแจ้งที่อยู่

         ใบรับรองแพทย์

         ใบตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร

 

bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๓ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน รายงานตัววันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน , ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน , เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน)

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

         - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

         - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

 

bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 

bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

         กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

         แผนที่สนามสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

 

bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๒ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน รายงานตัววันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน , ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน , เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน , เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน)

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

         - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

         - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

 

bullet  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

       >>>>>กรอกใบสมัคร<<<<<

 

bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๑ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน รายงานตัววันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน) และรายงานตัววันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน , เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน , เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน , เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน , นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน)

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

         - ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

         - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

         - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

 

bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

         - ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

 

bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

         - ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

         กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (เอกสารแนบ ๒)

         ใบแจ้งที่อยู่

         ใบรับรองแพทย์ (ใช้ได้ทั้งสถานพยาบาลของราชการและเอกชน)

         ใบตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร

 

bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

         - ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

 

bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

         - ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

         กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

         แผนที่สนามสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

 

bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

       >>>>>กรอกใบสมัคร<<<<<

 

bullet  เรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ระดับปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒  ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

         - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

         - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

 

bullet  เรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ระดับปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑  ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

bullet  คำแนะนำการเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการรายงานตัว  

 

bullet  ประกาศกรมสรรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน™ ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

          - ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

          - ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

bullet  กรมสรรพากรจะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

bullet  ประกาศกรมสรรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน™ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

          - ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ ๑)

          - ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ ๑)

          - กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (เอกสารแนบ ๒)

          - ใบแจ้งที่อยู่  (เอกสารแนบ ๓)

 

bullet  ประกาศกรมสรรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

          - ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

          - ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

 >>>>>> พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ/ใบสมัคร  >>>>>>

 

bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๙

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

 >>>>>> พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ/ใบสมัคร  >>>>>>

 

bullet  กรมสรรพากรจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประมาณวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

 

bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน  ๒๕๕๙

 >>>>>> กรอกใบสมัคร  >>>>>>

bullet  เรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ระดับปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๓  ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

bullet  คำแนะนำการเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการรายงานตัว  

bullet ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ตามเดิม ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  

 

bullet  Download แบบขอเปลี่ยนที่อยู่ของผู้สอบแข่งขันได้ฯ  

 

bullet  เรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ระดับปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒  ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)  

 

bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน  (เอกสารแนบ)

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  (เอกสารแนบ)

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน  (เอกสารแนบ)

 

bullet ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

         ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ ๑)

         ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ ๑)

         ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ ๑)

         กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (เอกสารแนบ ๒)

         การจัดเรียงเอกสารในวันสอบสัมภาษณ์ /ใบแจ้งที่อยู่  (เอกสารแนบ ๓)

 

bullet  ประกาศกรมสรรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

          ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

          ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

          ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

 

bullet  ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม  ๒๕๕๗

          >>รายชื่อฯ และวัน เวลา สถานที่สอบ<<

              ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน 

              ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

              ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

 

bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๗

 >>>>>> กรอกใบสมัคร  >>>>>>

  bullet ข่าวการรับสมัครย้อนหลัง  ปี ๒๕๕๖

  bullet ข่าวการรับสมัครย้อนหลัง ปี ๒๕๕๔

    

 

  

 

 

 


  

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, September 17, 2019

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161