ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


วิดิทัศน์
วิดิทัศน์
การเสียภาษีของผู้ประกอบการธุรกิจ e-Commerce
จัดบรรยายโดยวิทยากรจากกรมสรรพากร
แบ่งเป็น 4 เรื่อง ได้แก่
1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากร
2.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
3.ภาษีเงินได้นิติบุคคล
4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ทั้งหมดจำนวน 7 ไฟล์
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 clear-gif

Level Double-A conformance, W3C-WAI Web Content Accessibility  Guidelines 2.0

Last update :
 Thursday, August 13, 2015

 


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161