ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


สิทธิประโยชน์ที่ได้รับในการหักค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในอัตราพิเศษได้แก่อะไรบ้าง


มาตรการนี้ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถหักค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในอัตราพิเศษได้สำหรับทรัพย์สินบางประเภท เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs มีการลงทุนในทรัพย์สินบางประเภทและมีการกำหนดอัตราคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินให้สอดคล้องกับอายุการใช้งานโดยสามารถหักค่าใช้จ่ายในรูปค่าเสื่อมราคาได้เร็วขึ้น ดังนี้


ระยะเวลาและวิธีหักค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน การหักค่าเสื่อมราคาในปัจจุบัน สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับใหม่
1. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ภายในระยะเวลา 5 ปี - หักค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในวันที่ได้รับทรัพย์สินในอัตราร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินส่วนที่เหลือทยอยหักภายใน 3 รอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งมีสิทธิเลือกใช้วิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไปวิธีใดก็ได้
2. โรงงาน (Plant) ภายในระยะเวลา 20 ปี -  ภายในระยะเวลา 20 ปี
-   แต่ในปีแรกหักค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นได้ในอัตราร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินส่วนที่เหลือทยอยหักภายในระยะเวลา 20 ปี
3. เครื่องจักร (Machinery) ภายในระยะเวลา 5 ปี -  ภายในระยะเวลา 5 ปี
-  แต่ในปีแรกหักค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นได้ในอัตราร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินส่วนที่เหลือทยอยหักภายในระยะเวลา 5 ปี

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, January 30, 2007

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161