ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


หากสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ไหน ?


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานสรรพากรทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร หรือที่
      สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร โทร. 0-2617-3333, 0-2272-8888 กด 6
      สำนักกฎหมาย สำนักงานสรรพากรภาค (สภ.)
      สภ.1 โทร. 0-2272-8664-7
      สภ.2 โทร. 0-2319-3983, 0-2718-0650-70 ต่อ 615-7
      สภ.3 โทร. 0-2282-2295, 0-2281-5345
      สภ.4 โทร. 0-2580-7578-9, 0-2580-7585 ต่อ 127, 135
      สภ.5 โทร. (038) 273-065, 282-552 ต่อ 106, 107
      สภ.6 โทร. (034) 272-157, 213-593-6 ต่อ 212
      สภ.7 โทร. (055) 232-540-2, 242-324 ต่อ 109,112
      สภ.8 โทร. (053) 225-841, 226-205-6 ต่อ 321-3
      สภ.9 โทร. (044) 230-642, 246-901 ต่อ 121, 122
      สภ.10 โทร. (042) 244-438, 222-876 ต่อ 404, 405
      สภ.11 โทร. (077) 286-072-3, 283-767 ต่อ 103, 106
      สภ.12 โทร. (074) 464-162-6, 261-960 ต่อ 122, 125

clear-gif
Last update :
 Monday, January 8, 2007