ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


main_pic

 

 

bullet  update  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๓ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน รายงานตัววันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

                - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

                - ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

                - ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

                - ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

 

bullet  update  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (การสอบข้อเขียน) สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

bullet  update  การปฏิบัติตนของผู้สอบแข่งขันได้ ในการรายงานตัวเพื่อเลือกสถานที่ที่จะเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการกรมสรรพากร

 

bullet  update  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

                - ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

                - กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

                - ข้อปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ

                - ตัวอย่างระเบียบเกี่ยวกับการสอบที่ผู้เข้าสอบมักจะปฏิบัติไม่ถูกต้อง

                - แผนที่สนามสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

                >>>>>>>พิมพ์บัตรประจำตัวสอบและใบสมัคร<<<<<<<

 

bullet  update  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

                - ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

bullet  update  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๒ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน รายงานตัววันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓

                - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

                - ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

                - ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

                - ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

 

bullet  update  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๑ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน รายงานตัววันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

                - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

                - ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

                - ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

                - ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

                - ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

 

bullet  update  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

                - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

                - ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

                - ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

                - ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

                - ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

                - ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

 

bullet  update  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

                >>>>>>>กรอกใบสมัคร<<<<<<<

 

bullet  update  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

                - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

                - ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

                - ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

                - ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

                - ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

                - ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

               กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบฯ (เอกสารแนบ ๒)

               ใบแจ้งที่อยู่

               ใบรับรองแพทย์

               ใบตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร

 

bullet  update  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

                - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

                - ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

                - ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

                - ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

                - ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

                - ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

 

bullet  update  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

                - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

                - ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

                - ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

                - ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

                - ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

                - ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

                - กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

                - ตัวอย่างระเบียบเกี่ยวกับการสอบที่ผู้เข้าสอบมักจะปฏิบัติไม่ถูกต้อง

                - แผนที่สนามสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

 

bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

                >>>>>>>กรอกใบสมัคร<<<<<<<

 

 

bullet  update  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๗ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รายงานตัววันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

                - ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

 

bullet  update  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๖ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รายงานตัววันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

                - ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

 

bullet  update  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๕ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รายงานตัววันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

                - ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

 

bullet  update  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๒ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน รายงานตัววันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒

                - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

 

bullet  update  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๔ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รายงานตัววันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒

                - ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

 

bullet  update  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๑ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน รายงานตัววันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑

                - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

 

bullet  update  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีแะลการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

                - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 

bullet  update  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร จึงคาดว่าจะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ประมาณวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

 

bullet  update  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลาสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

bullet  update  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลาสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

                - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

               กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบฯ (เอกสารแนบ ๒)

               ใบแจ้งที่อยู่

               ใบรับรองแพทย์

               ใบตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร

 

bullet  update  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๓ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รายงานตัววันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

                - ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

 

bullet  update  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

                - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

 

bullet  update  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

                - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

                - กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

                - แผนที่สนามสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

 

bullet  update  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

                >>>>>>>กรอกใบสมัคร<<<<<<<

 

bullet  update  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๒ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รายงานตัววันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

                - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

 

bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๑ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รายงานตัววันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากร) และรายงานตัววันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ , นิติกรปฏิบัติการ , นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ , นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ , นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)

                - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

 

bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

                - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 

bullet  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และส่งวุฒิการศึกษา ให้สำนักงาน ก.พ. พิจารณา จึงคาดว่าจะประกาศรายชื่อผู้สมัครแข่งขันได้ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประมาณวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลาสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

                - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

               กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบฯ (เอกสารแนบ ๒)

               ใบแจ้งที่อยู่ (เอกสารแนบ ๓)

               ใบรับรองแพทย์

               ใบตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร

 

bullet  กรมสรรพากรจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประมาณวันที่ ๒๔ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

                - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 

bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

                - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

                - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

                - กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

                - แผนที่สนามสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

 

bullet  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐

                >>>>>>>กรอกใบสมัคร<<<<<<<

 

bullet  ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิ ของสำนักงาน ก.พ.(เมื่อ click เลือกคุณวุฒิในประเทศแล้ว โปรดบันทึกข้อมูลในช่องเงื่อนไขการค้นหา โดยในแต่ล่ะช่องให้พิมพ์เงื่อนไขการค้นหาเพียงบางส่วนไม่ต้องพิมพ์เต็มก็ได้ หรือ click เลือกข้อมูล แล้ว click ที่ปุ่มค้นหา ระบบงานก็จะดำเนินการค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขต่างๆ ให้ท่าน)

 

bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๕ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รายงานตัววันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

               - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

 

bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๕ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รายงานตัววันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

               - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

 

bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๔ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รายงานตัววันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

               - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

 

bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๔ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รายงานตัววันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

               - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

 

bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๓ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รายงานตัววันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

               - ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

 

bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ตามเดิม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

 

bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๓ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รายงานตัววันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙

               - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

 

bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๒ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รายงานตัววันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

               - ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

 

bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๓ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รายงานตัววันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

               - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

 

bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๓ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รายงานตัววันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

               - ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

               - ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

 

bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๒ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รายงานตัววันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

               - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

               - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

 

bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๑ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ รายงานวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙

               - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

 

bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙

               - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

 

bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๒ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รายงานวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙

               - ตำแหน่งนักวิชการสรรพากรปฏิบัติการ

               - ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

               ข้อควรรู้และข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้มารายงานตัว

 

bullet  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

               - รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (เอกสารแนบ ๑)

               - กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (เอกสารแนบ ๒)

               - ใบแจ้งที่อยู่ และการจัดเรียงเอกสาร (เอกสารแนบ ๓)

 

bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

               - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

 

bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ 

               - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

 

bullet  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

 

bullet ใบสมัครออนไลน์

 

bullet  การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๑ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รายงานวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

               - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

               - ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

               - ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

               - ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

               - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

               - ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

               ข้อควรรู้และข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้มารายงานตัว

 

bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘

               - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

               - ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

               - ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

               - ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

               - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

               - ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

               ลำดับที่ผู้สอบแข่งขันได้ ให้มารายงานตัว (เอกสารแนบ ๒)

 

bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

               - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

               - ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

               - ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

               - ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

               - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

               - ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

               กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบฯ (เอกสารแนบ ๒)

               ใบแจ้งที่อยู่ (เอกสารแนบ ๓)

 

bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

               - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

               - ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

               - ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

               - ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

               - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

               - ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 

bullet  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

               - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

               - ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

               - ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

               - ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

               - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

               - ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

                 >> พิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ <<

 

bullet  สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งปรเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 

bullet  ข่าวการรับสมัครระดับปฏิบัติการ ย้อนหลัง  ปี ๒๕๕๕- ๒๕๕๗


 

 

  

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, June 18, 2020

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161