ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


   
1.

เงินภาษีที่ขอคืนไม่เกิน 30,000 บาท สามารถเลือกประเภทการคืนได้ ดังนี้

 
1.1 ขอคืนเป็นเงินสด (สกุลเงินบาทเท่านั้น)  
1.2 ขอคืนเป็นดราฟต์ โดยระบุสกุลเงินได้ 4 สกุล ได้แก่ USD, Euro, Yen, Pound Stering, หรือ  
1.3 ขอโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิต VISA, MasterCard และ JBC  
2 .
เงินภาษีที่ขอคืนเกิน 30,000 บาท สามารถเลือกขอคืนเป็นดราฟต์หรือโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตตาม 1.2 และ 1.3 เท่านั้น
 
   
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นดราฟต์ หรือการโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิต จะหักจากยอดคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของนักท่องเที่ยว
 
อัตราค่าธรรมเนียมการคืนด้วยดราฟต์และเครดิต
 
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, August 6, 2018

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161