ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


2558
 
  อธิบดีให้สัมภาษณ์สดมาตรการภาษีเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ทางช่อง 5  

อธิบดีให้สัมภาษณ์สดมาตรการภาษี เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ทางช่อง 5

       
   พิธีส่งมอบสื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษีอากรภายใต้โครงการ คุณ คือ คนดี ปี 2558  

โครงการ คุณ คือ คนดี ปี 2558

       
  อธิบดีให้สัมภาษณ์สดมาตรการภาษีเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ทางช่อง 3 HD  

อธิบดีให้สัมภาษณ์สดมาตรการภาษีเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ทางช่อง 3 HD

       
  แถลงข่าวมาตรการภาษีเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่  

แถลงข่าวมาตรการภาษีเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่

       
  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปี2558  

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

       
  กรมสรรพากรร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ ทำเนียบรัฐบาล  

กรมสรรพากรร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ ทำเนียบรัฐบาล

       
  ประชุมร่วม 8 หน่วยงานโครงการให้ผู้ประกอบการ SMEs จัดทำบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสถานะภาพที่แท้จริงของกิจการ  

โครงการให้ผู้ประกอบการ SMEs จัดทำบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้อง กับสถานะภาพที่แท้จริงของกิจการ

       
  กรมสรรพากรร่วมแถลงข่าวต่อต้านการค้ามนุษย์ "หยุด ! นางแบบ นายแบบ และเด็กต่างชาติผิดกฏหมายในประเทศไทย"  

หยุด ! นางแบบ นายแบบ และ เด็กต่างชาติผิดกฏหมายในประเทศไทย

       
  อธิบดีกรมสรรพากรร่วมหารือในระดับทวิภาคีกับหัวหน้าคณะผู้แทนสรรพากรสมาชิก SGATAR  

อธิบดีร่วมหารือในระดับทวิภาคีกับ หัวหน้าคณะผู้แทนสรรพากรฯ SGATAR

       
  กรมสรรพากรร่วมประชุม SGATAR ครั้งที่ 45  

สร้างเครือข่ายความคิด เพื่อสนับสนุนฐานภาษี

       
  สัมมนาสื่อมวลชน "สร้างเครือข่ายความคิดเพื่อสนับสนุนฐานภาษี"  

สัมมนาสื่อมวลชน สร้างเครือข่ายความคิด เพื่อสนับสนุนฐานภาษี

       
  กรมสรรพากร ร่วมกับ UN Women เปิดเวที "มิติความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย"  

กรมสรรพากร ร่วมกับ UN Women"มิติความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย"

       
  อธิบดีเปิดสัมมนา เตรียมความพร้อม  SMEs ไทยเพื่อการค้าการลงทุนในเมียนมา  

อธิบดีเปิดสัมมนา เตรียมความพร้อม SMEs ไทยเพื่อการค้าการลงทุนในเมียนมา

       
  พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมสรรพากรปี 2558  

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมสรรพากรปี 2558

       
  เปิดโครงการ RD Youth Club "เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจภาษี"  

เปิดโครงการ RD Youth Club "เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจภาษี"

       
  อธิบดีกรมสรรพากร ให้สัมภาษณ์เรื่อง การส่งเสริมให้ SMEs ทำบัญชีชุดเดียว  

อธิบดีกรมสรรพากร ให้สัมภาษณ์เรื่อง การส่งเสริมให้ SMEs ทำบัญชีชุดเดียว

       
  รวมพลังสร้างความเข้มแข็ง SMEs ไทย ด้วยบัญชีชุดเดียว  

รวมพลังสร้างความเข้มแข็ง SMEs ไทย ด้วยบัญชีชุดเดียว

       
  พิธีลงนามการให้บริการรับชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ตกับห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์  

พิธีลงนามการให้บริการรับชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ตกับห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์

       
  กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดีกรมบัญชีกลาง ครบรอบปีที่ 125  

กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดีกรมบัญชีกลาง ครบรอบปีที่ 125

       
  กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบปีที่ 13  

กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบปีที่ 13

       
  กรมสรรพากรแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงการคลังท่านใหม่  

กรมสรรพากรแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงการคลังท่านใหม่

       
  กรมสรรพากรได้รับรางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปี พ.ศ. 2558  

กรมสรรพากรได้รับรางวัลจาก สำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปี พ.ศ. 2558

       
  พิธีเปิดโครงการ RD go Campus  

พิธีเปิดโครงการ RD go Campus

       
  กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบปีที่ 100  

กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบปีที่ 100

       
  ลงนามจัดการจัดทำอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนไทย-จอร์แดน  

ลงนามจัดการจัดทำอนุสัญญา เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนไทย-จอร์แดน

       
   เจ้าหน้าที่สรรพากรจอร์แดนเข้าพบอธิบดีกรมสรรพากร  

เจ้าหน้าที่สรรพากรจอร์แดน เข้าพบอธิบดีกรมสรรพากร

       
  พิธีเปิดป้ายสถาบันรัษฎากรและอาคาร 100 ปี กรมสรรพากร  

พิธีเปิดป้ายสถาบันรัษฎากรและอาคาร 100 ปี กรมสรรพากร

       
  วันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบ 100 ปี  

วันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบ 100 ปี

       
  รางวัลรัษฎากรพิพัฒน์ นักจัดเก็บภาษีพันธุ์แท้ ครั้งที่ 1  

รางวัลรัษฎากรพิพัฒน์ นักจัดเก็บภาษีพันธุ์แท้ ครั้งที่ 1

       
  อธิบดีฯตรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพดี 100 ปี กรมสรรพากร  

อธิบดีฯตรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพดี 100 ปี กรมสรรพากร

       
  รมว.คลัง ประชุมมอบนโยบายแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับกระทรวงการคลัง  

รมว.คลัง ประชุมมอบนโยบายแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับกระทรวงการคลัง

       
  พิธีเปิดสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23 (แห่งใหม่)  

พิธีเปิดสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23 (แห่งใหม่)

       
  ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านใหม่  

ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านใหม่

       
  สิทธิประโยชน์ IHQ&ITC ที่น่าลงทุน  

สิทธิประโยชน์ IHQ&ITC ที่น่าลงทุน

       
  สรรพากรร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ  

สรรพากรร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ

       
  พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครบ 83 พรรษา  

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครบ 83 พรรษา

       
  อธิบดีฯให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน  

อธิบดีฯให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแจงข้อสงสัยเรื่องภาษีอากรช่อง Thai PBS และ NBT

       
  พิธีลงนามการให้บริการยื่นแบบฯและรับชำระภาษี  

พิธีลงนามการให้บริการยื่นแบบฯและรับชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ตกับธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

       
  พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงาน  

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี (หลังใหม่)

       
  ดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติ  

ดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติ

       
  สรรพากรร่วมถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ครบ 63 พรรษา  

สรรพากรร่วมถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ครบ 63 พรรษา

       
  สรรพากรถวายเทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2558  

สรรพากรถวายเทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2558

       
  กรมสรรพากรตอบข้อสงสัย"VAT 10% ใครได้ใครเสีย"  

กรมสรรพากรตอบข้อสงสัย "VAT 10% ใครได้ใครเสีย"

       
  สรรพากรร่วมให้บริการกับศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS)  

พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

       
  สรรพากรร่วมให้บริการกับศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS)  

สรรพากรร่วมให้บริการกับ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน

       
  สรรพากรแจงข้อสงสัย "SMEs ไทย ทำไมต้องเข้าระบบ"  

สรรพากรแจงข้อสงสัย"SMEs ไทย ทำไมต้องเข้าระบบ"

       
  พิธีแสดงความยินดีแก่ส่วนราชการที่ได้รางวัล UNPSA  

พิธีแสดงความยินดีแก่ส่วนราชการ ที่ได้รางวัล UNPSA

       
  กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดีกรมศุลกากร ครบรอบปีที่ 141  

กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดี กรมศุลกากร ครบรอบปีที่ 141

       
  กรมสรรพากรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ AEC ปลายปี2558  

กรมสรรพากรเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ AEC ปลายปี2558

       
  คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ Site Visit กรมสรรพากร  

คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ Site Visit กรมสรรพากร

       
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการคัดค้นข้อมูลฯระหว่าง กรมสรรพากรกับ ป.ป.ท.  

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการ คัดค้นข้อมูลฯระหว่าง กรมสรรพากร กับ ป.ป.ท.

       
  เปิดการสัมมนา"เตรียมตัวให้พร้อมก่อนก้าวเข้าสู่ AEC กับกรมสรรพากร"  

เปิดการสัมมนา เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนก้าวเข้าสู่ AEC กับกรมสรรพากร

       
  กรมสรรพากรได้รับรับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2015  

กรมสรรพากรได้รับรับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2015

       
  กรมสรรพากรมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล  

กรมสรรพากรมอบเงินบริจาคช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล

       
  เปิดการอบรม "การประชาสัมพันธ์การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต"   เปิดการอบรม การประชาสัมพันธ์การยื่นแบบผ่านเน็ต
       
  สรรพากรร่วมสัมมนา CCO-MOF สัญจรเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร  

สรรพากรร่วมสัมมนา CCO-MOF สัญจรเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

       
  กรมสรรพากรร่วมประกาศเจตนารมณ์"ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง"  

กรมสรรพากรร่วมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตสร้าง จิตสำนึกไทยไม่โกง

       
  พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

       
  กรมสรรพากรร่วมกับทรูมันนี่ ให้บริการรับชำระภาษีผ่านมือถือตลอด 24 ชั่วโมง  

กรมสรรพากรร่วมกับทรูมันนี่ ให้บริการ รับชำระภาษีผ่านมือถือตลอด 24 ชั่วโมง

       
  ร่วมแสดงความยินดีกรมธนารักษ์ ครบรอบปีที่ 82  

ร่วมแสดงความยินดี กรมธนารักษ์ ครบรอบปีที่ 82

       
  สรรพากรแถลงข่าวการดำเนินงานของกรมสรรพากรที่ผ่านมา  

สรรพากรแถลงข่าว การดำเนินงานของกรมสรรพากรที่ผ่านมา

       
  ประชุมสรรพากรภาค สรรพากรพื้นที่ ทั่วราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2558  

ประชุมสรรพากรภาค สรรพากรพื้นที่ ทั่วราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2558

       
  กรมสรรพากรยกเลิกการผ่อนผันการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.2 และ ภ.ง.ด.2ก ของธนาคาร  

กรมสรรพากรยกเลิกการผ่อนผันการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.2 และ ภ.ง.ด.2ก ของธนาคาร

       
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและรับชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต  

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและรับชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต

       
  รองอธิบดีกรมสรรพากรท่านใหม่เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ  

รองอธิบดีกรมสรรพากรท่านใหม่เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

       
  การสัมมนาเตรียมพร้อมรอบรู้ระบบบัญชีและภาษีอากรสำหรับโรงเรียนกวดวิชา  

การสัมมนาเตรียมพร้อมรอบรู้ระบบบัญชีและภาษีอากรสำหรับโรงเรียนกวดวิชา

       
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกรมสรรพากร  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกรมสรรพากร

       
  สัมมนาเครือข่ายส่วนกลางและภาคตะวันออกเพื่อการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว  

สัมมนาเครือข่ายส่วนกลาง-ภาคตะวันออก เพื่อการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว

       
  สรรพากรร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงานของกระทรวงการคลังในรอบ 6 เดือน  

สรรพากรร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงาน ของกระทรวงการคลังในรอบ 6 เดือน

       
  พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย ปี 2558  

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย

       
  กรมสรรพากรร่วมงานครบรอบ 140 ปี กระทรวงการคลัง  

กรมสรรพากรร่วมงาน ครบรอบ 140 ปี กระทรวงการคลัง

       
  คณะผู้แทนสรรพากรสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าเข้าเยี่ยมชมกรมสรรพากร  

คณะผู้แทนสรรพากรสาธารณรัฐ แห่งสหภาพพม่าเข้าเยี่ยมชม กรมสรรพากร

       
  พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา  

พิธีถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       
  กรมสรรพากรออกบูธงานกาชาด ประจำปี 2558  

กรมสรรพากรออกบูธงานกาชาด ประจำปี 2558

       
  พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต  

พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์ เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต

       
  สรรพากรแถลงข่าวจับกุมการออกใบกำกับภาษีปลอมรายใหญ่  

สรรพากรแถลงข่าวจับกุม การออกใบกำกับภาษีปลอมรายใหญ่

       
  รองอธิบดีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตเชิงรุก ณ สำนักงาน กพ.  

การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตเชิงรุก ณ สำนักงาน กพ.

       
  สรรพากรรับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายฯวันสตรีสากลปี 2558  

สรรพากรรับรางวัลหน่วยงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายฯ

       
  กรมสรรพากรจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา  

กรมสรรพากรจัดกิจกรรม เนื่องในวันมาฆบูชา

       
  อธิบดีให้สัมภาษณ์ทีมข่าวเศรษฐกิจเรื่องการยื่นแบบภ.ง.ด.90และ91 ปีภาษี2557  

อธิบดีให้สัมภาษณ์ทีมข่าวเศรษฐกิจ เรื่องการยื่นแบบภ.ง.ด.90และ91

       
  กรมสรรพากรร่วมแถลงข่าวงานวันสตรีสากล ประจำปี 2558  

กรมสรรพากรร่วมแถลงข่าว งานวันสตรีสากล ประจำปี 2558

       
  สรรพากรร่วมโครงการ"ปณิธานความดี ปีมหามงคล"  

สรรพากรร่วมโครงการ "ปณิธานความดี ปีมหามงคล"

       
  สรรพากรทั่วประเทศร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง  

สรรพากรทั่วประเทศร่วมประชุม การขับเคลื่อนนโยบายและ ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง

       
  นายกรัฐมนตรีให้ความสนใจแอปพลิเคชั่นใหม่กรมสรรพากร  

นายกรัฐมนตรีให้ความสนใจแอปพลิเคชั่นใหม่กรมสรรพากร

       
  เปิดการสัมมนา"มาตรการภาษีใหม่ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคล"  

เปิดการสัมมนา"มาตรการภาษีใหม่ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคล"

       
  เปิดโครงการ RD go Campus ปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม

       
  เปิดโครงการ RD go Campus ปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

เปิดโครงการ RD go Campus ปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

       
  กรมสรรพากรชี้แจงมาตรการภาษีส่งเสริมเที่ยวทั่วไทย ในรายการ  

กรมสรรพากรชี้แจงมาตรการภาษีส่งเสริมเที่ยวทั่วไทย ในรายการ "สถานีประชาชน"

       
  อธิบดีให้สัมภาษณ์วารสารการเงินธนาคาร  

อธิบดีให้สัมภาษณ์ วารสารการเงินธนาคาร

       
  การประชุมทางวิชาการระหว่างกรมสรรพากร กับ IMF  

การประชุมทางวิชาการระหว่าง กรมสรรพากร กับ IMF

       
  ครอบครัวข่าว 3 มอบปฏิทินปีใหม่ 2558 ส่งความสุขให้ชาวสรรพากร  

ครอบครัวข่าว 3 มอบปฏิทินปีใหม่ 2558 ส่งความสุขให้ชาวสรรพากร

       
  พิธีทำบุญตักบาตรเทศกาลปีใหม่ 2558  

พิธีทำบุญตักบาตรเทศกาลปีใหม่ 2558

       
  สรรพากรแจงภาษีคณะบุคคล ในรายการ"เดินหน้าประเทศไทย"  

สรรพากรแจงภาษีคณะบุคคล ในรายการ"เดินหน้าประเทศไทย"

       
  กรมสรรพากรลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช  

กรมสรรพากรลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช

       2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, March 3, 2016

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161