ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


แถลงข่าวกรมสรรพากร

 

เลขที่ข่าว วันที่แถลงข่าว หัวข้อข่าวเรื่อง เนื้อข่าว
ภาษา
ไฟล์
เสียง
ปชส.23/2561 16 มีนาคม 2561 กรมสรรพากรให้บริการรับแบบฯ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ
ปชส.22/2561 6 มีนาคม 2561 กรมสรรพากรร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชื่อมโยงฐานข้อมูลงบการเงินและการยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้นิติบุคคลเข้าด้วยกัน เพื่อลดภาระของผู้ประกอบการและยกระดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ
ปชส.21/2561 2 มีนาคม 2561 กรมสรรพากรขยายเวลาการให้บริการโทร 1161 รองรับผู้เสียภาษียื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91
ปชส.20/2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 กรมสรรพากรชี้แจงเกี่ยวกับผู้ประกอบการตลาดในเขตประเวศ
ปชส.19/2561 6 กุมภาพันธ์ 2561 กรมสรรพากรเตือนระวังภัยแก๊งค์ Call Center หลอกคืนภาษีผ่านตู้ ATM ภาษาอังกฤษ
ปชส.18/2561 5 กุมภาพันธ์ 2561 กรมสรรพากรร่วมกับ 2 สถาบันการเงิน เพิ่มช่องทางให้บริการรับชำระภาษีอากรผ่านเครื่อง EDC ภาษาอังกฤษ
ปชส.17/2561 11 มกราคม 2561 ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนไทย – กัมพูชา มีผลใช้บังคับแล้ว ภาษาอังกฤษ
ปชส.16/2561 5 มกราคม 2561 การคืนเงินภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ ภาษาอังกฤษ
ปชส.15/2561 3 มกราคม 2561 กรมสรรพากรเพิ่มช่องทางใหม่ให้ประชาชนแจ้งเบาะแส/ข้อมูลแหล่งภาษีผ่านมือถือและเว็บไซต์ ภาษาอังกฤษ
ปชส.14/2561 29 ธันวาคม 2560 ได้เวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2560 ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต สะดวก ทันสมัย และได้ภาษีคืนรวดเร็ว ทันใจ ภาษาอังกฤษ
ปชส.13/2561 19 ธันวาคม 2560 เตรียมสมัครเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) กับกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 มกราคม 2561 ภาษาอังกฤษ
ปชส.12/2561 14 ธันวาคม 2560 ชี้แจงประเด็นการบิดเบือนข้อมูลมาตรการสนับสนุนการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐ
ปชส.11/2561 12 ธันวาคม 2560 ข่าวรัฐบาลรีดภาษีโครงการก้าวคนละก้าวเป็นข่าวปลอม
ปชส.10/2561 30 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานบัญชี ก้าวไปกับกรมสรรพากร พัฒนาสู่ที่ปรึกษาทางธุรกิจ/ผู้เชี่ยวชาญทางภาษีอากร ภาษาอังกฤษ
ปชส.9/2561 15 พฤศจิกายน 2560 กรมสรรพากรเตือนซื้อใบกำกับภาษีเป็นเท็จเมื่อนำมาใช้ลดหย่อนภาษีมีสิทธิติดคุก ภาษาอังกฤษ
ปชส.7/2561 9 พฤศจิกายน 2560 กรมสรรพากรชี้แจงประเด็นเรื่องข้อวิจารณ์มาตรการชอปช่วยชาติ
ปชส.6/2561 9 พฤศจิกายน 2560 กรมสรรพากรย้ำขอให้ผู้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี จากมาตรการชอปช่วยชาติ ขอหลักฐานใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปจากผู้ประกอบการทุกครั้ง ภาษาอังกฤษ
ปชส.5/2561 2 พฤศจิกายน 2560 ความง่ายในการประกอบธุรกิจด้านการชำระภาษีไทย (paying taxes) ดีขึ้น 42 ลำดับ ขึ้นมาอยู่ลำดับ 2 ของอาเซียน ภาษาอังกฤษ
ปชส.4/2561 12 ตุลาคม 2560 ชี้แจงประเด็นการยกเว้นภาษีจากการแก้ไขประกาศของกรมสรรพากร (ฉบับที่ 4) และ (ฉบับที่ 5) เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชน ภาษาอังกฤษ
ปชส.3/2561 10 ตุลาคม 2560 กรมสรรพากรขอชี้แจงการออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 4 และ 5) เพื่อความชัดเจนโปร่งใสและเป็นธรรม ภาษาอังกฤษ
ปชส.2/2561 5 ตุลาคม 2560 ชี้แจงกรณีการลดอัตราการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาสำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร ภาษาอังกฤษ
ปชส.1/2561 4 ตุลาคม 2560 กรมสรรพากรขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ต่อไปอีก 1 ปี ภาษาอังกฤษ


สนับสนุนซอฟท์แวร์เสียงโดย NECTEC
clear-gif
clear-gif
Last update :
 Friday, March 16, 2018

 
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161