ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
lineเกี่ยวกับกรมสรรพากรlineห้องข่าวlineบริการอิเล็กทรอนิกส์lineความรู้เรื่องภาษีlineบริการข้อมูลlineอ้างอิงlineFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
bullet
space
space
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
bullet
space
space
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
bullet
space
space
ผลการจัดเก็บภาษี
bullet
space
space
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
bullet
space
space
รายชื่อผู้ประกอบการ VRT
bullet
space
space
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
bullet
space
space
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
bullet
space
space
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
bullet
space
space
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
bullet
space
space
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
bullet
space
space
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
bullet
space
space
รายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
bullet
space
space
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
bullet
space
space
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
bullet
space
space
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
bullet
space
space
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
bullet
space
space
Web Services
bullet
space
space
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาเรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี
bullet
space
space
รายงาน : ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี ประจำปี  2560
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 187)
ลำดับตราบุหรี่ (Brand)ชนิด (Type ) ราคา (บาท) (Price (Baht))วันที่เริ่มใช้
(Eeffective Date)
1 กรองทิพย์ 90                         ซอง 95.00 1 พฤศจิกายน 2560
2 กรุงทอง 90                         ซอง 95.00 1 พฤศจิกายน 2560
3 สามิต 90                         ซอง 95.00 1 พฤศจิกายน 2560
4 สายฝน 90                         ซอง 95.00 1 พฤศจิกายน 2560
5 Blue Range                         สีเขียว ซองอ่อน 55.00 1 ตุลาคม 2560
6 Blue Range                         สีแดง ซองอ่อน 55.00 1 ตุลาคม 2560
7 Goal                         ซองสีเขียว 60.00 1 พฤศจิกายน 2560
8 Goal                         ซองสีแดง 60.00 1 พฤศจิกายน 2560
9 KRONG THIP 7.1                         ซองสีเขียว 90.00 1 พฤศจิกายน 2560
10 KRONG THIP 7.1                         ซองสีแดง 90.00 1 พฤศจิกายน 2560
11 LINE                         เขียว 60.00 1 พฤศจิกายน 2560
12 LINE                         แดง 60.00 1 พฤศจิกายน 2560
13 LINE (แดง)                         43.00 1 มิถุนายน 2560
14 LINE 7.1                         ซองสีเขียว 60.00 1 พฤศจิกายน 2560
15 LINE 7.1                         ซองสีแดง 60.00 1 พฤศจิกายน 2560
16 LINE 7.1 (ซองสีเขียว)                         40.00 1 มิถุนายน 2560
17 LINE 7.1 (ซองสีแดง)                         40.00 1 มิถุนายน 2560
18 LINE(เขียว)                         43.00 1 มิถุนายน 2560
19 Red150                         ซอง 159.00 1 กรกฎาคม 2560
20 SMS                         ซองสีเขียว 60.00 1 พฤศจิกายน 2560
21 SMS                         ซองสีแดง 60.00 1 พฤศจิกายน 2560
22 Stallion V8                         สีเขียว ซองอ่อน 55.00 1 ตุลาคม 2560
23 Stallion V8                         สีแดง ซองอ่อน 55.00 1 ตุลาคม 2560
24 WONDER                         ซองสีเขียว 90.00 1 พฤศจิกายน 2560
25 WONDER                         ซองสีแดง 90.00 1 พฤศจิกายน 2560
 
 
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรต ประจำปี  2561  2560  2559  2558  2557  2556
clear-gif
Last update :
 Thursday, July 12, 2018

 
หน้าหลักlineEnglishlineแผนผังเว็บไซต์lineแนะนำเว็บไซต์lineติดต่อกรมสรรพากรline


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161