ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
2560
กรมสรรพากรและธนาคารกรุงไทยร่วมเปิดงาน “Digital Canteen”
การฝึกอบรม "กฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่ ปี 2560"
กรมสรรพากรร่วมลงนาม MOU ว่าด้วยการเป็นแนวร่วมการปฏิบัติของภาครัฐฯ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ
รองอธิบดีกรมสรรพากรเปิดงานสัมมนา เรื่อง “หักภาษีนำส่งถูกต้อง ปลอดภัย”
สรุปผลการประชุมความร่วมมือเชิงปฏิบัติการด้านระบบ e-Filing and e-Services System
สัมมนา “การเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานตามแผนฯ และตรวจสอบภาษีอากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”
อธิบดีฯ เปิดอบรม "การพัฒนานักบริหารงานสรรพากรระดับเชี่ยวชาญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"
กรมสรรพากรและธนาคารโลกประชุมความร่วมมือเชิงปฏิบัติการด้านระบบ e-Filing and e-Services System
โฆษกกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์พิเศษ
กรมสรรพากรเข้าร่วมประชุม SGATAR ครั้งที่ 47
คณะ Tokyo CPTAs ประเทศญี่ปุ่นมาศึกษาดูงานกรมสรรพากร
อธิบดีกรมสรรพากรเปิดสัมมนา "สำนักงานบัญชีก้าวไปกับกรมสรรพากร"
กรมสรรพากรร่วมเสวนาในงาน Thailand e-Commerce Week 2017
สัมภาษณ์พิเศษ "มาตรการภาษีเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ"

กรมสรรพากรร่วมลงนาม MOU ในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนติดต่อราชการแบบครบวงจร

กรมสรรพากรร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ครั้งที่ 1/2561
กรมสรรพากรร่วมแถลงข่าวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี 2560 "ช้อปช่วยชาติ"
รองปลัดกระทรวงการคลังประชุมหารือร่วมกับกรมสรรพากร
พิธีมอบใบอนุญาต TA รุ่นที่ 42
กฐินพระราชทานกรมสรรพากร ประจำปี พ.ศ. 2560
การประชุม/สัมมนา ผู้บริหารกรมสรรพากรทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ 2561
การประชุมร่วมระหว่างกรมสรรพากรกับสมาคมค้าทองคำ
กรมสรรพากรเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ภาคประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 9
กรมสรรพากรจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตรัชกาลที่ 9
กรมสรรพากรจัดกิจกรรม "ดาวเรืองด้วยใจ..ถวายพ่อ"
กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบปีที่ 127
กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนา สคร. ครบรอบปีที่ 15
100 ปีธงชาติไทย
กรมสรรพากรรับรางวัล IPv6 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
เปิดการอบรม "มาตรฐานภาษีใหม่ระหว่างประเทศกับการปฏิรูปนโยบายภาษีไทยในยุค 4.0"
วันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบ 102 ปี
สัมมนา "กลยุทธ์การจัดทำแบบ ภ.พ.10 อย่างไร ให้นักท่องเที่ยวได้คืนภาษี"
อบรม “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลรัษฎากรสำหรับ TA ครั้งที่ 8”
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครบ 85 พรรษา
สัมมนา "ผู้ประกอบการก้าวไกล รู้กฎหมายใหม่"
การจัดทำความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทย – กัมพูชา
คณะผู้แทนสรรพากรกัมพูชาศึกษาดูงานกรมสรรพากร
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา
กรมสรรพากรจัดพิธีทางศาสนามหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา
อธิบดีกรมสรรพากรร่วมประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์กระทรวงการคลัง “MOF HATS”
ในงาน "คนคลังรวมพลังสร้างความดี (MOF International Culture Charity Fair)"
รองอธิบดีฯ ให้การต้อนรับอธิบดีกรมสรรพากรอินโดนีเซีย และคณะ
การประชุมหารือร่วม "การกำหนดแนวทางการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว"
อธิบดีกรมสรรพากรเปิดสัมมนา "ความร่วมมือกับสำนักงานบัญชีเพื่อการแนะนำด้านภาษีอากรที่มีคุณภาพ"
อธิบดีสรรพากรกัมพูชา และคณะเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมสรรพากร
ถวายเทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร และวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2560
"การประชุมเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจระหว่างกรมสรรพากรและสรรพากรญี่ปุ่น"
สัมมนา "108 ปัญหา ภาษีมูลค่าเพิ่ม"
รองอธิบดีฯ เปิดการประชุม / สัมมนา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานสรรพากรภาค 1-12
กรมสรรพากรประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทน Global Forum
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ครั้งที่ 5/2560
การเจรจาจัดทำความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน ไทย-จอร์แดน
จิตอาสาสรรพากรร่วมกันทำดีเพื่อในหลวงรัชกาลที่ 9
พิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
ที่ปรึกษาฯ เปิดอบรม "กลยุทธ์การจัดทำแบบ ภ.พ.10 อย่างไรให้นักท่องเที่ยวได้คืนภาษี"
และตรวจเยี่ยมสำนักงาน VAT Refund for Tourists ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานกระบี่
สรรพากรส่งมอบน้ำดื่ม เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาถวายสักการะฯ
กรมสรรพากรจัดอบรม "ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน"
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
ปิดการประชุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมสรรพากรและ IMF
กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดีในงานครบรอบ 142 ปี กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากรร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ครั้งที่ 4/2560
กรมสรรพากรประชุมความร่วมมือทางวิชาการฯ ร่วมกับ IMF
ที่ปรึกษาฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
เสวนาพิเศษ “ความร่วมมือ 4 หน่วยงานกับสิทธิประโยชน์จากการจดแจ้งทางภาษีอากรและการใช้งบการเงินที่ถูกต้อง"
การประชุมเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจระหว่างกรมสรรพากรและสรรพากรเกาหลี
การประชุมเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจระหว่างกรมสรรพากรและสรรพากรญี่ปุ่น
กรมสรรพากรลงนาม MOU ความร่วมมือใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
กรมสรรพากร และ สปท. ร่วมประชุมหารือการจัดตั้งกองทุนพลังงานเพื่อสังคม
รองอธิบดีฯ ให้สัมภาษณ์ "การคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์" ทาง Pantip.com
กรมสรรพากรรับรางวัลชนะเลิศเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 6 ผลงานด้านนวัตกรรม
กรมสรรพากรร่วมงานแถลงข่าวความคืบหน้าแผนยุทธศาสตร์ National e-Paymentและการเปิดใช้บริการพร้อมเพย์อย่างเต็มรูปแบบ
อธิบดีกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์ "รายการนาทีเศรษฐกิจ" ทางช่อง 7
แถลงข่าวเรื่อง "ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อการลงทุนในประเทศไทย"
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ ร.9
อธิบดีกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์ "รายการข่าวเที่ยง" ทาง ททบ.5
ประชุมชี้แจงการประชาสัมพันธ์คืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านพร้อมเพย์
อธิบดีฯให้สัมภาษณ์พิเศษทางช่อง 9 Mcot HD (ช่อง 30)
อธิบดีฯให้สัมภาษณ์พิเศษ "รายการเดินหน้าประเทศไทย"
อธิบดีฯให้สัมภาษณ์พิเศษ "กรมสรรพากรคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์"2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Friday, January 5, 2018

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161