ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรเส้นประห้องข่าวเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์เส้นประความรู้เรื่องภาษีเส้นประบริการข้อมูลเส้นประอ้างอิงเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


RD Intelligence Center 1161 ขยายเวลาการให้บริการ
ทุกวันทำการให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.00 น. และขยายเวลาการให้บริการ ดังนี้
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561  ถึง  วันที่ 9 เมษายน 2561
** เฉพาะวันทำการ ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.00 น. ทุกวันทำการ**
** วันเสาร์ ที่ 3, 10, 17, 24, 31  มีนาคม 2561 และ 7 เมษายน 2561 ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. **
เว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์  ทั้งนี้ ท่านสามารถรับฟังข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ และรับเอกสารทางโทรสารได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

RD Intelligence Center 1161

บริการอย่างเป็นมิตร  เพื่อนคู่คิดทางภาษี  

clear-gif
Last update :
 Tuesday, January 23, 2018

 
หน้าหลักเส้นประEnglishเส้นประแผนผังเว็บไซต์เส้นประแนะนำเว็บไซต์เส้นประติดต่อกรมสรรพากรเส้นประ


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161