ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


 

เลขที่ข่าว

วันแถลง

เรื่อง

ปชส.54/2545

16 กันยายน 2545

กรมสรรพากรทำโรดโชว์จัดสัมมนาเชิญชวนนักลงทุนจัดตั้ง ROH

ปชส.53/2545

9 กันยายน 2545

กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

ปชส.52/2545

6 กันยายน 2545

กรมสรรพากรกระตุ้นเตือนการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.94 พร้อมบริการรับชำระผ่าน Internet

ปชส.51/2545

6 กันยายน 2545

รายงานผลการจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากร เดือนสิงหาคม 2545

ปชส.50/2545

8 สิงหาคม 2545

สรรพากรบุกจับแหล่งออกใบกำกับภาษีปลอมรายใหญ่มูลค่าสินค้าร่วม 2,000 ล้านบาท

ปชส.49/2545

8 สิงหาคม  2545

กรมสรรพากรอำนวยความสะดวกให้บริการ Download แบบฟอร์มเสียภาษีแทนกระดาษ

ปชส.48/2545

8 สิงหาคม  2545

รายงานผลการจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากรเดือนกรกฎาคม 2545

ปชส.47/2545

31 กรกฎาคม 2545

การเสียภาษีกรณีรางวัลจากการทายผลฟุตบอลโลก 2002

ปชส.46/2545

22 กรกฎาคม 2545

เปิดบริการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ผ่านอินเทอร์เน็ต

ปชส.45/2545

22 กรกฎาคม 2545

กรมสรรพากรประสานกรมทะเบียนการค้าและสมาคมนักบัญชีฯร่วมกันผลักดันภาคธุรกิจทำบัญชีให้โปร่งใส

ปชส.44/2545

17 กรกฎาคม 2545

เตือนผู้เสียภาษีและประชาชนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างเป็นข้าราชการสรรพากรขอเรี่ยไรเงิน

ปชส.43/2545

11 กรกฎาคม 2545

รายงานผลการจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากรเดือน มิถุนายน 2545

ปชส.42/2545

5 กรกฎาคม 2545

กรมสรรพากรจัดสัมมนา "การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต"

ปชส.41/2545

1 กรกฎาคม 2545

สรรพากรเปิดบ้านโชว์ IT รับหอการค้าต่างประเทศ เน้นนโยบายเสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็จะไม่เป็นเหตุให้ย้อนหลัง

ปชส.40/2545

13 มิถุนายน2545

กรมสรรพากรจัดสัมมนา "สิทธิประโยชน์ทางภาษีสรรพากรสำหรับวิสาหกิจขนาดย่อม (SMEs)"

ปชส.39/2545

13 มิถุนายน2545

กรมสรรพากรเปิดรับสมัครการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 3

ปชส.38/2545

6 มิถุนายน2545

เปิดบริการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่านอินเทอร์เน็ต เพิ่มขึ้น

ปชส.37/2545

6 มิถุนายน2545

การคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกรมสรรพากรเป็นไปตามกำหนด

ปชส.36/2545

6 มิถุนายน 2545

การบริหารภาษีแนวใหม่ส่งผลสรรพากรเก็บภาษีเกินเป้า 21,000 ล้านบาท

ปชส.35/2545

30 พฤษภาคม2545

แนวทางในการกำหนดราคาโอน(Transfer Pricing)ให้เป็นไปตามราคาตลาด

ปชส.34/2545

30 พฤษภาคม2545

กรมสรรพากรร่วมมือกับธนาคารซิตี้แบงก์ เปิดให้บริการยื่นแบบชำระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ปชส.33/2545

24 พฤษภาคม2545

นิติบุคคลที่มีรอบบัญชีสิ้นสุดเมื่อ 31 ธันวาคม 44 ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ภายใน 30 พฤษภาคม 45

ปชส.32/2545

24 พฤษภาคม2545

กรมสรรพากรผ่อนผันให้ยื่นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชียังไม่ได้ลงนามไปพร้อมกับการยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด.50 ได้

ปชส.31/2545

8 พฤษภาคม 2545

รายงานผลการจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากรเดือนเมษายน 2545

ปชส.30/2545

24 เมษายน2545

กรมสรรพากรร่วมกับ สวทช. ให้สิทธินิติบุคคลหักภาษีได้ 2 เท่า ของการจ่ายเพื่อการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรม

ปชส.29/2545

24 เมษายน2545

กรมสรรพากรขยายผลติดตามผู้ใช้ใบกำกับภาษีปลอมได้ภาษีเพิ่มขึ้น พร้อมร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญาผู้เกี่ยวข้อง

ปชส.28/2545

24 เมษายน2545

กรมสรรพากรเร่งนโยบายเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมสร้างเครื่องมือป้องกันให้นิติบุคคลที่สุจริต

ปชส.27/2545

10 เมษายน2545

กรมสรรพากรจัดประกวดจัดทำเว็บไซต์การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ปชส.26/2545

10 เมษายน 2545

รายงานผลการจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากรเดือนมีนาคม 2545

ปชส.25/2545

4 เมษายน2545

กรมสรรพากรอนุโลมให้ใช้แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายรูปแบบเดิมออกไปอีก จนถึงสิ้นปี 2545

ปชส.24/2545

29 มีนาคม2545

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยขานรับนโยบายจัดเก็บภาษีแนวใหม่ของกรมสรรพากร

ปชส.23/2545

14 มีนาคม2545

กรมสรรพากรเปิดรับแบบ ภ.ง.ด.90,91 นอกเวลาและนอกสถานที่ พร้อมจัดศูนย์ฮ็อตไลน์ 0-2272-9000 บริการติดตามเรื่องคืนภาษีและตอบปัญหาการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ปชส.22/2545

13 มีนาคม2545

สรรพากรเปิดบ้านโชว์ IT รับสภาอุตสาหกรรมฯ เน้นนโยบายเสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ก็จะไม่เป็นเหตุให้ย้อนหลัง

ปชส.21/2545

11 มีนาคม2545

รายงานผลการจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากรเดือนกุมภาพันธ์ 2545

ปชส.20/2545

27 กุมภาพันธ์2545

สรรพากรบุกค้นสำนักงานบัญชีย่านบางซื่อทลายแหล่งออกใบกำกับภาษีปลอม

ปชส.19/2545

14 กุมภาพันธ์2545

กรมสรรพากรแจกใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรรุ่นแรก พร้อมเข้มงวดการจัดทำบัญชีและรับรองงบการเงินปี 2544

ปชส.18/2545

7 กุมภาพันธ์2545

รายงานผลการจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากรเดือนมกราคม 2545

ปชส.17/2545

31 มกราคม 2545

กฎหมายลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ เริ่มบังคับใช้แล้ว

ปชส.16/2545

11 มกราคม 2545

รายการผลการจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากรเดือนธันวาคม 2544

ปชส.15/2545

4 มกราคม 2545

ประเดิมศักราชปี 45 กรมสรรพากร ให้บริการยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ผ่านอินเทอร์เน็ตและชำระภาษี ผ่าน ATM

ปชส.14/2545

28 ธันวาคม2544

กรมสรรพากรยกระดับการให้บริการด้าน ไอที โดยเพิ่มประเภทการยื่นแบบและชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต ในปี พ.ศ. 2545

ปชส.13/2545

28 ธันวาคม2544

มาตรการเพิ่มเติมในการให้หักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ปชส.12/2545

28 ธันวาคม2544

กรมสรรพากรเปิดรับสมัครผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 2

ปชส.11/2545

14 ธันวาคม2544

กรมสรรพากรปรับปรุงวิธีการการคืนภาษีบุคคลธรรมดาปีนี้เป็นเช็คเพียงอย่างเดียว

ปชส.10/2545

12 ธันวาคม 2544

กรมสรรพากรรับสมัครการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 2

ปชส.9/2545

7 ธันวาคม 2544

รายงานผลการจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากรเดือนพฤศจิกายน 2544

ปชส.8/2545

4 ธันวาคม 2544

กรมสรรพากรประกาศผลผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 1/2544

ปชส.7/2545

20 พฤศจิกายน2544

กรมสรรพากรให้การยกเว้นเงินค่าซื้อบ้าน หักภาษีได้ถึง 2 แสนบาท

ปชส.6/2545

8 พฤศจิกายน2544

กรมสรรพากรรายงานผลการจัดเก็บภาษีอากร ประจำเดือนตุลาคม 2544

ปชส.5/2545

8 พฤศจิกายน2544

กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการระดับ 1 จำนวนมาก

ปชส.4/2545

2 พฤศจิกายน2544

กรมสรรพากรจัดสัมมนา "การยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายด้วยสื่อบันทึกในระบบ คอมพิวเตอร์" ครั้งที่ 2

ปชส.3/2545

24 ตุลาคม2544

ระดมสมองสรรพากรทั่วประเทศ พร้อมรับนโยบายจัดเก็บภาษีปี 45

ปชส.2/2545

18 ตุลาคม2544

กรมสรรพากรเปิดตัว "ประมวลรัษฎากร อิเล็กทรอนิคส์" ฉบับแรกของประเทศไทย

ปชส.1/2545

10 ตุลาคม2544

รายงานผลการจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากรประจำปีงบประมาณ 2544

 

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, July 30, 2014

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161