ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


คลิกเพื่อค้นหาตามหัวข้อ
clear-gif
clear-gif
หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
 
11.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดซื้อครุภัณฑ์จากเงินทุนสนับสนุนจากต่างประเทศในอัตราภาษีร้อยละ ๐
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/พ./๖๑๘๑ วันที่ : ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา สำหรับเงินวิทยฐานะตกเบิก
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๖๑๘๒ วันที่ : ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
13.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/พ./๖๑๘๕ วันที่ : ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขออนุมัติหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๖๑๙๘ วันที่ : ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอความอนุเคราะห์ให้ความเป็นธรรมในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๖๒๗๗ วันที่ : ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีนิติบุคคลอาคารชุดคืนเงินค่าใช้จ่ายส่วนกลางคงเหลือให้แก่เจ้าของห้องชุด
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๖๒๗๘ วันที่ : ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีนิติบุคคลอาคารชุดคืนเงินค่าใช้จ่ายส่วนกลางคงเหลือให้แก่เจ้าของห้องชุด
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๖๒๗๙ วันที่ : ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
18.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/พ.๖๒๙๗ วันที่ : ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเสียภาษีเงินได้ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๖๒๘๑ วันที่ : ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
20.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้เช่าพื้นที่สำหรับติดตั้งสื่อโฆษณา
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/พ./๖๒๘๒ วันที่ : ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, October 30, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161