ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


คลิกเพื่อค้นหาตามหัวข้อ
clear-gif
clear-gif
หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
 
21.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๖๐๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๖๒๘๓ วันที่ : ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
22.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินปันผลที่ได้รับจากนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่เสียภาษีแบบ Tax Consolidated Group
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๖๒๘๔ วันที่ : ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
23.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรายได้จากการให้บริการจัดการเรียนการสอนผ่านโรงเรียนเอกชน
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๖๒๘๕ วันที่ : ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
24.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการวิจัยหรือการให้บริการทางวิชาการ
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/พ./๖๓๐๐ วันที่ : ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
25.
เรื่อง : การแก้ไขฐานข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๓๐) ที่ยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๖๔๑๙ วันที่ : ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
26.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอคืนภาษีจากการส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/พ./๖๔๒๑ วันที่ : ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
27.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการอุทธรณ์หนังสือแจ้งไม่คืนเงินภาษีอากร (ค.30)
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๖๔๙๒ วันที่ : ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
28.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีอายุความการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๖๔๙๓ วันที่ : ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
29.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการประกอบวิชาชีพพยาบาล
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๖๔๙๔ วันที่ : ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
30.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๖๔๙๙ วันที่ : ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, October 31, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161