ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


คลิกเพื่อค้นหาตามหัวข้อ
clear-gif
clear-gif
หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
 
31.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอให้รับรองการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแก่อาสาสมัครซึ่งเป็นนักบวชชาวต่างชาติ
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๖๗๑๓ วันที่ : ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
32.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุด
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๖๗๑๕ วันที่ : ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
33.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/พ./๖๗๑๘ วันที่ : ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
34.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายเงินค่าบริการไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๖๗๖๔ วันที่ : ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, October 30, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161