ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
2561
การประชุมเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจระหว่างกรมสรรพากร และสรรพากรญี่ปุ่น
กรุงเทพมหานครศึกษาดูงานกรมสรรพากร
ที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์การแข่งขัน โครงการ Smart LED Hackathon 2018 ของกรมบังคับคดี
อธิบดีกรมสรรพากรชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
ติวเข้มกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก สู่ Thailand 4.0
RD go R-Chee-Wa @ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดีกับ SME Bank ครบรอบปีที่ 55
กรมสรรพากรประชุมหารือร่วมกับกรมศุลกากรตาม MOU เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดเก็บภาษีอากร
กรมสรรพากรร่วมเดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”
กรมสรรพากรร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ แถลงข่าว เรื่อง ช้อป “หนังสือ” ช่วยชาติ
สัมภาษณ์พิเศษ “ภาษีธุรกิจออนไลน์”
สัมภาษณ์พิเศษ “นโยบายจัดเก็บภาษี e-Commerce”
กรมสรรพากรร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"
โฆษกกรมสรรพากรชี้แจงข้อสังเกตเกี่ยวกับร่าง พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (e-Payment)
สัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง “การบริจาคด้วยระบบ e-donation”
กรมสรรพากรประชุมหารือร่วมกับสถาบันการเงิน
กรมสรรพากรร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9
กรมสรรพากรแถลงข่าวเรื่อง มาตรการภาษีเพื่อการส่งเสริมเกษตร ชุมชน และทุนมนุษย์
สัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง “เที่ยวเมืองรองลดหย่อนภาษี”
ประชุมผู้บริหารสรรพากรทั่วประเทศเพื่อรับทราบนโยบายการบริหาร การจัดเก็บภาษีอากร ปีงบประมาณ 2562
กรมสรรพากรประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทน Global Forum
อธิบดีกรมสรรพากรได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น
อธิบดีกรมสรรพากรตรวจเยี่ยม สท.กทม.7
กรมสรรพากรร่วมงานกิจกรรมออกบูธงานกาชาดประจำปี 2561
กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดี กรมบังคับคดี ครบรอบปีที่ 44
กรมสรรพากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "สรรพากรในยุคข้อมูลใหม่ ประชาชนจะได้อะไร"
กรมสรรพากรถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2561
กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดี ป.ป.ส. ครบรอบปีที่ 42
กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดี ป.ป.ช. ครบรอบปีที่ 19
กรมสรรพากรเข้าร่วมประชุม SGATAR ครั้งที่ 48
อบรมปฐมนิเทศพร้อมมอบใบอนุญาต TA รุ่นที่ 45
กรมสรรพากรร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี 2561
สัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง “มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้”
กรมสรรพากรเข้าร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินฯ
อธิบดีกรมสรรพากรให้การต้อนรับผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดี ธ.ก.ส. ครบรอบปีที่ 52
สัมภาษณ์พิเศษ “การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์”
สัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง “มาตรการบัญชีชุดเดียวเพื่อพัฒนาประเทศ”
กรมสรรพากรประชุมหารือร่วมกับสมาพันธ์สมาคมอัญมณีฯ
สัมภาษณ์พิเศษ “การลดหย่อนภาษีใหม่ รองรับนโยบาย Thailand 4.0”
กรมสรรพากรร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
การประชุม ก.บ.ภ. ครั้งที่ 1/2562
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
กรมสรรพากรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
กรมสรรพากรจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
การประชุมและแถลงข่าวร่วม "การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง"
กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดีกรมบัญชีกลาง ครบรอบปีที่ 128
กรมสรรพากรร่วมกับ คปภ. ประชุมและแถลงข่าวเชื่อมโยงข้อมูลการลดหย่อนภาษี
เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ทำประกันสุขภาพ
กรมสรรพากรแถลงข่าวชี้แจงการคัดเลือกตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง
กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบปีที่ 16
กรมสรรพากรแถลงข่าวชี้แจงการประกาศผลการตั้งตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวในเมือง
กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบปีที่ 16
กรมสรรพากรรับรางวัลชนะเลิศเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 7
กรมสรรพากรร่วมมือกับกรมศุลกากรแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรเข้าสู่ Digital MOF
สัมมนา "ก้าวสำคัญ...ธุรกรรมการเงิน ด้วยบัญชีชุดเดียว"
กรมสรรพากรร่วมแถลงข่าวชี้แจงรัฐบาลเพิ่มเงินชดเชยจากภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมส่งเสริมการออมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบปีที่ 103
กรมสรรพากรร่วมจัดนิทรรศการ Gov 4.0 ในงานสัมมนาวิชาการ
และพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
พิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากรร่วมงานกิจกรรมสัมมนาวิชาการ
หัวข้อ"หนึ่งองศาขยับ ปรับเปลี่ยนประเทศไทย : ผสานพลังคนคุณภาพเพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ"
สัมมนา "หลักเกณฑ์ในการคำนวณกำไรสุทธิ"
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมผลการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 กรมสรรพากร
ที่ปรึกษาฯ ร่วมนำเสนอผลงานการประกวดเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 7
วันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบ 103 ปี
รางวัลรัษฎากรพิพัฒน์ นักจัดเก็บภาษีพันธุ์แท้ ครั้งที่ 4
กรมสรรพากรร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
สัมมนา "กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายของผู้ประกอบการในระบบ VRT อย่างมีประสิทธิภาพ"
แถลงข่าวร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม
พิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
กรมสรรพากรร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
อธิบดีตรวจเยี่ยม สภ.10 และหน่วยงานในสังกัด
พร้อมทั้งประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงาน สท.บึงกาฬ
โฆษกกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์พิเศษ "ภาษีเกษตรกร"
อบรม " e-Tax invoice & e-Receipt สู่ Thailand 4.0" ครั้งที่ 2
อธิบดีกรมสรรพากรตรวจเยี่ยม สภ.5
RD go CAMPUS มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การประชุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมสรรพากรและ IMF
กรมสรรพากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
กรมสรรพากรร่วมบรรยายพิเศษในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ EEC
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
กรมสรรพากรร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
กรมสรรพากรประชุมหารือร่วมกับสมาพันธ์สมาคมอัญมณีฯ
" รู้ไว้ได้กำไร กฏหมายใหม่ภาษีอากร"
กรมสรรพากรประชุมหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทย
อบรม "มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs สำหรับ TA"
ถวายเทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
กรมสรรพากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
กรมสรรพากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพร ณ กระทรวงการคลัง
สัมภาษณ์พิเศษเรื่อง “ e – Business ”
ถวายเทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร และวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
กรมสรรพากรร่วมงานเปิดตัวโครงการระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์
แถลงข่าวมาตรการการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการ e-Business ในต่างประเทศ
ที่ปรึกษาฯ ตรวจเยี่ยม สภ.6 และหน่วยงานในสังกัด
กรมสรรพากรร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "วิธีการรายงานข้อมูลตามความตกลง Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) "
กรมสรรพากรประชุมหารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อธิบดีกรมสรรพากรตรวจเยี่ยม สภ.9 และหน่วยงานในสังกัด
กรมสรรพากรประชุมหารือร่วมกับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ครั้งที่ 3/2561
อบรมปฐมนิเทศพร้อมมอบใบอนุญาต TA รุ่นที่ 44
การประชุมเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจระหว่างกรมสรรพากรและสรรพากรญี่ปุ่น
สัมภาษณ์พิเศษเรื่อง “นโยบายการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นกรมสรรพากรดิจิทัล”
กรมสรรพากรประชุมหารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สัมมนา "108 ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม"
ประชุมผู้บริหารสรรพากรทั่วประเทศเพื่อรับทราบนโยบายการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร กลางปีงบประมาณ 2561
กรมสรรพากรจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2561
RD go CAMPUS มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อธิบดีกรมสรรพากรเข้ารับตำแหน่ง
แสดงความยินดีปลัดกระทรวงการคลัง
Doing Business Thailand 2019
สัมมนา "หักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกวิธีกับสรรพากร"
อธิบดีกรมสรรพากรเปิดสัมมนาและแถลงข่าวมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาฯ
แถลงข่าวชี้แจงกรณีเรียกเก็บค่าบริการในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
การประชุม ก.บ.ภ. ครั้งที่ 3/2561
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560
RD go CAMPUS รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สัมมนา "บัญชีชุดเดียวส่งเสริม SMEs เติบโตอย่างยั่งยืน"
International Conference Simulation @ MOF ครั้งที่ 1/2561
ประชุมความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากรและสภาวิชาชีพบัญชีฯ
อบรมปฐมนิเทศพร้อมมอบใบอนุญาต TA รุ่นที่ 42 และรุ่นที่ 43
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561
กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 143 ปี กระทรวงการคลัง
ตรวจเยี่ยมการให้บริการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
การประชุมเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจระหว่างกรมสรรพากรและสรรพากรญี่ปุ่น
พิธีเปิดสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 แห่งใหม่
สัมภาษณ์พิเศษ “การยื่นแบบแสดงรายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา”
สัมภาษณ์พิเศษ "เตือนภัยระวังกลุ่มมิจฉาชีพนำเอกสารส่วนบุคคลไปทำการผิดกฎหมาย"
กรมสรรพากรร่วมเสวนา "การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ"
กรมสรรพากรจัดสัมมนา "การจัดทำงบการเงินและการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50"
อธิบดีกรมสรรพากรชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
อธิบดีกรมสรรพากรปาฐกถาพิเศษ "นโยบายการจัดทำบัญชีชุดเดียวและสิทธิประโยชน์ทางภาษี"
RD go CAMPUS รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยรังสิต
สัมมนา "ยื่น ภ.ง.ด.50 อย่างมั่นใจก้าวไปกับสรรพากร"
สัมมนา "ยื่น ภ.ง.ด.50 อย่างมั่นใจก้าวไปกับสรรพากร"
สัมภาษณ์พิเศษ “แก๊ง Call Center แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรหลอกคืนเงินภาษี”
กรมสรรพากรร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชื่อมโยงฐานข้อมูลงบการเงิน
และการยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้นิติบุคคลเข้าด้วยกัน
กรมสรรพากรจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาปี 2561
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมศึกษาดูงานกรมสรรพากร
การประชุมร่วมระหว่างกรมสรรพากรกับผู้แทนชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด
อบรม "Update ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ TA"
อธิบดีกรมสรรพากรร่วมประชุม "Doing Business Thailand"
อธิบดีฯ เปิดสัมมนา "การเข้าร่วม OECD Inclusive Framework on BEPS ของประเทศไทย"
อธิบดีฯ เปิดการฝึกอบรม "การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรกรมสรรพากร"
กรมสรรพากรร่วมกับ KTB และ KBank เพิ่มช่องทางให้บริการชำระภาษีอากรผ่านเครื่อง EDC
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ครั้งที่ 2/2561
โฆษกกรมสรรพากรร่วมแถลงข่าวมาตรการและสิทธิประโยชน์ทางภาษี
กรมสรรพากรเปิดโครงการนำร่องระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation ที่จังหวัดน่าน
สัมภาษณ์พิเศษเรื่อง“ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation”ในรายการ “Money Easy 2018”
สัมมนา “e -Tax Invoice & e - Receipt สู่ Thailand 4.0”
อบรม “เจาะลึกภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับ TA"
สัมมนา "ก้าวสู่ยุคดิจิทัล Thailand 4.0 กับ e-Tax Invoice & e-Receipt"
สัมภาษณ์พิเศษ “e-Donation ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์” รายการ “Thailand Today”
กรมสรรพากรประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องภาษีเงินได้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
พิธีเปิดการฝึกอบรม "ข้าราชการบรรจุใหม่ ระดับปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1"
กรมสรรพากรและธนาคารกรุงไทยร่วมเปิดงาน “Digital Canteen”
การฝึกอบรม "กฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่ ปี 2560"2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, January 17, 2019

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161