ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Gallery : ประมวลภาพ  
   

 

RD go R-Chee-Wa @ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
ที่ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้ภาษี รู้จักหน้าที่กับกรมสรรพากร" (RD go R-Chee-Wa)
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

 


รูปภาพ 01 รูปภาพ 01
รูปภาพ 01 รูปภาพ 01
รูปภาพ 01 รูปภาพ 01
รูปภาพ 01 รูปภาพ 01
   
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, January 28, 2019

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161