ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
spaceเกี่ยวกับกรมสรรพากรspaceห้องข่าวspaceบริการอิเล็กทรอนิกส์spaceความรู้เรื่องภาษีspaceบริการข้อมูลspaceอ้างอิงspaceFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


กิจกรรม
 
กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้แทนกรมสรรพากรทั่วประเทศ เข้าร่วมผนึกกำลังเสริมสร้างความรู้ทางภาษีอากรควบคู่ความรู้ทางการเงิน
(Financial Literacy)ในหัวข้อ "อยากรวย อยากรุ่ง มุ่งทำ...บัญชีเดียว" และ "SMART SMEs บริหารบัญชี 4.0"
จัดโดยสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2561 - 25 มกราคม 2562 โดยจัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี นครสวรรค์ ตรัง ฉะเชิงเทรา มุกดาหาร และบุรีรัมย์
มีผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และไลฟ์สไตล์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์
อุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กลุ่มบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
 
clear-gif
Last update :
 Tuesday, February 12, 2019

 
หน้าหลักspaceEnglishspaceแผนผังเว็บไซต์spaceแนะนำเว็บไซต์spaceติดต่อกรมสรรพากรspace


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161