ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Gallery : ประมวลภาพ  
   

 

พิธีลงนามย่อกำกับบันทึกความเข้าใจเพื่อกระชับความร่วมมือ
ระหว่างกรมสรรพากรและสรรพากรเกาหลี

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร และ Mr. HAN Sung Hee อธิบดีสรรพากรเกาหลี
ร่วมลงนามย่อ (Initial) กำกับร่างบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding หรือ MoU)
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องพระอุเทน 2 กรมสรรพากร ทั้งนี้ ร่าง MoU ดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากรและสรรพากรเกาหลี
เกี่ยวกับการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ (Competent Authority Meeting) ร่วมกัน
อันจะทำให้การดำเนินการตามวิธีเพื่อความตกลงร่วมกัน (Mutual Agreement Procedure หรือ MAP)
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยจัดเก็บภาษี (Capacity Building)

 

รูปภาพ 01 รูปภาพ 01
รูปภาพ 01 รูปภาพ 01
รูปภาพ 01 รูปภาพ 01
รูปภาพ 01 รูปภาพ 01
รูปภาพ 01 รูปภาพ 01
   
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, February 28, 2019

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161