ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Gallery : ประมวลภาพ  
   

 

e-Tax Invoice & e-Receipt

นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เข้าร่วมนำเสนอผลงานการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องกมลทิพย์ 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล โดยได้นำเสนอในด้านการชำระภาษี
ในส่วนของการปรับแบบ ภ.ง.ด.50 เพื่อลดระยะเวลาในการกรอกแบบและชำระภาษี และสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบการใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt รวมถึงการพัฒนาระบบ e-Filing ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ซึ่งจะมีผลต่อการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยตามรายงานของธนาคารโลก

 

รูปภาพ 01 รูปภาพ 01
รูปภาพ 01 รูปภาพ 01
   
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, February 28, 2019

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161