ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Gallery : ประมวลภาพ  
   

 

การประชุม The Working Group of the ASEAN Forum on Taxation ครั้งที่ 11

นายปิ่นสาย สุรัสวดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร)
เป็นประธานเปิดการประชุม The Working Group of the ASEAN Forum on Taxation ครั้งที่ 11
และการประชุมกลุ่มย่อยด้านภาษีสรรพสามิต (Sub-Forum on Excise Taxation) ซึ่งประเทศไทย
โดยกรมสรรพากร และกรมสรรพสามิต เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมในครั้งนี้
ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
โดยในที่ประชุมได้หารือและติดตามประเด็นที่สำคัญ อาทิ ความคืบหน้าการจัดทำและการเจรจาแก้ไขอนุสัญญา
หรือความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนแบบทวิภาคี (Bilateral Tax Treaties) กับประเทศสมาชิกอาเซียน
ความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรฐานสากลในการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ (Exchange of Information: EOI)
และการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศแบบอัตโนมัติ (Automatic Exchange of Information: AEOI)
และการติดตามสถานะความช่วยเหลือด้านการเงิน และด้านเทคนิคของประเทศสมาชิกอาเซียน
สำหรับการบริหารข้อมูลฐานพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตของสินค้าภายใต้บังคับของภาษีสรรพสามิต
ได้แก่ บุหรี่ เครื่องดื่มรสหวาน คาสิโน รถยนต์ เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ น้ำมัน และก๊าซ
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และผู้เชี่ยวชาญจากสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)รูปภาพ 01 รูปภาพ 01
รูปภาพ 01 รูปภาพ 01
รูปภาพ 01 รูปภาพ 01
รูปภาพ 01 รูปภาพ 01
รูปภาพ 01 รูปภาพ 01
   
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, March 11, 2019

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161