ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Gallery : ประมวลภาพ  
   

 

RD go CAMPUS มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสรรพากร
เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ
ให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน" (RD go CAMPUS)
โดยมีนักศึกษาผ่านการอบรมเข้ารับมอบประกาศนียบัตร จำนวน 120 คน
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุมรูปภาพ 01 รูปภาพ 01
รูปภาพ 01 รูปภาพ 01
รูปภาพ 01 รูปภาพ 01
   
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, March 25, 2019

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161