ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
spaceเกี่ยวกับกรมสรรพากรspaceห้องข่าวspaceบริการอิเล็กทรอนิกส์spaceความรู้เรื่องภาษีspaceบริการข้อมูลspaceอ้างอิงspaceFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
รองอธิบดี
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี

ประวัติการศึกษา

2524 - บัญชีบัณฑิต (บัญชีต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2532 - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2535 - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
เกียรตินิยมดีมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2555 - นักบริหารการคลัง รุ่นที่ 3
2556 - เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 6


ตำแหน่งทางราชการที่สำคัญในอดีต

2553 - นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ สำนักงานสรรพากรภาค 9
2554 - สรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร
2554 - สรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด
2556 - สรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี
2557 - สรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
2558 - สรรพากรภาค สำนักงานสรรพากรภาค 9
2559 - สรรพากรภาค สำนักงานสรรพากรภาค 5
2560 - รองอธิบดีกรมสรรพากร
2561 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)

   


clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Friday, August 3, 2018

 
หน้าหลักspaceEnglishspaceแผนผังเว็บไซต์spaceแนะนำเว็บไซต์spaceติดต่อกรมสรรพากรspace


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161