ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Gallery : ประมวลภาพ  
   

 

RD go Campus @มหาวิทยาลัยรังสิต

กรมสรรพากรเห็นความสำคัญของการเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากร
ให้กับนิสิต นักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษาก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจและการทำงาน
เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่เสียภาษีถูกต้องโดยความสมัครใจ
และเป็นฐานภาษีภาษีที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต นักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน” (RD go Campus) ประจำปี 2562
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีนักศึกษาผ่านการอบรมและรับมอบประกาศนียบัตร จำนวน 106 คน
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562

 


รูปภาพ 01 รูปภาพ 01
รูปภาพ 01 รูปภาพ 01
รูปภาพ 01 รูปภาพ 01
   
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, May 16, 2019

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161