ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
spaceเกี่ยวกับกรมสรรพากรspaceห้องข่าวspaceบริการอิเล็กทรอนิกส์spaceความรู้เรื่องภาษีspaceบริการข้อมูลspaceอ้างอิงspaceFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์

ประวัติการศึกษา

2523 - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2540 - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2556 - นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 61


ตำแหน่งทางราชการที่สำคัญในอดีต

2551

-

นักวิชาการสรรพากร 9 ชช. สำนักงานสรรพากรภาค 11
2552 - นักตรวจสอบภาษีเชี่ยวชาญ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
2554 - ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
2557 - รองอธิบดีกรมสรรพากร
2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
(กลุ่มธุรกรรมทางการเงิน การธนาคาร) (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)

   


clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, June 29, 2017

 
หน้าหลักspaceEnglishspaceแผนผังเว็บไซต์spaceแนะนำเว็บไซต์spaceติดต่อกรมสรรพากรspace


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161