ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
spaceเกี่ยวกับกรมสรรพากรspaceห้องข่าวspaceบริการอิเล็กทรอนิกส์spaceความรู้เรื่องภาษีspaceบริการข้อมูลspaceอ้างอิงspaceFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร)
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร)
clear-gif
Untitled Document

ประวัติการศึกษา

2536 - เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538 - Master of Science in Economics University of Glasgow ประเทศสก๊อตแลนด์
2544 - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2558 - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2557 - หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 55
2559 - การพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 84


ตำแหน่งทางราชการที่สำคัญในอดีต

2554 - นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ สำนักวิชาการแผนภาษี
2555 - ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง) สำนักบริหารกลาง
2556 - ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง) สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
2557 - ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง) สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
2559 - ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง) สำนักบริหารกลาง
2560 - เลขานุการกรม (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานเลขานุการกรม
2561 - ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการภาษี) สูง)
2561 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
            (กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร) (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, April 23, 2019

 
หน้าหลักspaceEnglishspaceแผนผังเว็บไซต์spaceแนะนำเว็บไซต์spaceติดต่อกรมสรรพากรspace


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161